Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Розділ 16. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОСІЇ Й УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.


На початку XIX ст. Росія значно відставала від пе­редових європейських держав, що будували громадянське сус­пільство, промислову економіку. У країні накопичувалися соці­альні протиріччя, особливо між поміщиками і кріпаками. Існування самодержавства і кріпосництва, соціально-економіч­на відсталість Росії звужували умови ліберальних перетворень, підсилювали позиції консерватизму. Криза самодержавно-крі­посницького ладу, що поглиблювалась, на тлі європейських по-літико-правових досягнень призвела до організації таємних то­вариств і виступу декабристів 1825 р.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право