Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Розділ 15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХІДНО¬ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.


Найбільш впливовим політичним і інтелектуальним напрямком політичної думки в Європі першої половини XIX ст. виступив лібералізм. Його соціальну основу складали підприєм­ці, частина чиновників, люди вільних професій, університет­ська професура, хто сповідував ідеали особистої свободи, свободи приватної ініціативи, підприємництва, договорів, хто виступав за конституціоналізм, самоврядування, панування права, не­втручання держави в економічне життя. У суспільстві утвер­джувалася формула взаємин з державою: laissez faire, laissez passer (не заважайте, дайте свободу дій). Нарешті теоретичним відо­браженням втілених у новому законодавстві принципів грома­дянського суспільства став філософський і юридичний позитивізм як специфічна форма філософського і юридичного світогляду. Місце критики феодального права з позиції природно-правової теорії зайняла апологія нового діючого позитивного права, мож­ливостей наукової організації суспільства.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право