Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Розділ 14. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В НІМЕЧЧИНІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XIX СТ.)


Новим словом у філософському осмисленні ідей Просвітництва, французького революційного досвіду і пол іти-ко-юридичних реалій Німеччини стали політичні і правові вчення класиків німецької філософії І. Канта і Г. Гегеля. Вони присту­пили до систематичної розробки методології теоретичного пі­знання, філософії права, політичної теорії. Методологічний і теоретичний зміст їх вчень — своєрідна філософська відповідь на суспільно-політичні і правові проблеми Нового часу.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право