Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Розділ 12. УКРАЇНСЬКІ І РОСІЙСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО


До початку XVIII ст. Російська держава остаточно набуває форму абсолютної монархії. Реформи Петра І завершили ліквідацію старофеодальних установ, перетворення держави в Російську імперію. Після Полтавської битви і розправи над «мазе-пинцями» був прискорений процес руйнування української авто­номії, перетворення України в Малоросію. Вітчизняна політико-правова думка все більше вплітається в російські політичні і правові вчення, привносячи в них передові ідеї, нові поняття. «Вчена дру­жина», вивезена Петром І з України, сприяла поширенню ідей Просвітництва в Росії, заснуванню перших вищих навчальних і наукових закладів, державним і церковним реформам.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право