Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Розділ 5. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В СЕРЕДНІ ВІКИ (V—XIII ст.)


Більш ніж тисячолітня епоха Середніх віків (V— XIII ст.) у Західній Європі була часом становлення станового фео­дального суспільства, що знаходилося під пануючим впливом християнської релігії і римсько-католицької церкви. У руках свя­щеннослужителів політика і юриспруденція, як і всі інші науки, залишалися прикладними галузями богослов´я. Відома біблійна формула: «Немає влади не від Бога, існуючі же влади від Бога встановлені» перетворилася в незаперечну догму феодального ладу. Вищим і чи не єдиним джерелом істини визнавалося Святе Пи­сання і догмати офіційного віровчення католицької церкви. По­силаннями на Біблію обґрунтовувалися станова нерівність, при­вілеї феодалів, залежне становище селян. Церква оберігала й античну культурну спадщину, в т.ч. і правову культуру, сприяла залученню європейців до нових для них етико-правових христи­янських цінностей, до писемності, писаного закону.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право