Безкоштовна бібліотека підручниківФілософія: конспект лекцій

2.2. Історичні типи філософії


Історичні типи філософії:
І. Філософія Стародавнього Сходу. Філософія античності.
2. Філософія Середньовіччя Філософія Відродження.
З. Філософія Нового часу та Просвітництва
4. Класична німецька філософія.
5. Сучасна світова філософія (позитивізм, екзистенціалізм, психоана-ліз, марксизм та ін.)
6. Філософська думка України.|
:
Філософія: конспект лекцій
Філософія глобальних проблем сучасності
Історія української філософії
Філософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць)
Філософія: конспект лекцій : Збірник працьФілософія: конспект лекцій : Збірник праць