Безкоштовна бібліотека підручниківПраво: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей

11.1. Причини доктрини приватності


Є два аспекти доктрини приватності. Перший з них пов´язаний з тим, що контракт не може накладати зобов´язання на третю сторону. Причина цього зрозуміла: особа не повинна мати зобов´язань, накладених на неї без її згоди. Однак, якщо згода є, наприклад, В бере на себе зобов´язання Б, що випливають з угоди між Б та А, то тут ідеться не стільки про відсутність згоди з боку В, скільки про те, що А обирає Б як особу, з якою хоче мати контракт, і, таким чином, Б не слід дозволяти замінити В без згоди А.

Інший аспект пов´язаний із забороною (з численними винятками, як ми побачимо далі) надавати вигоду третім сторонам. Зрозуміти причини цього не так просто.

Комісія з права (Consultation Paper № 121, HMSO, 1991) так визначила можливі варіанти.

1. Хоч, як правило, норми англійського права не дозволяють створювати договірні права у третіх сторін, воно не забороняє робити те саме на практиці, за умови відповідної підготовки.

Коментуючи це, документ вказує на те, що в дійсності нефахівці, залишені наодинці з собою, зі зрозумілих причин не можуть підготувати свої контракти так, щоб обійти доктрину приватності.

2. Контракти — це особисті трансакції, які обмежуються виключно сторонами контракту.

3. Небажано, щоб той, хто дає обіцянку, був зобов´язаний виконати дві дії — стосовно того, кому він дав обіцянку, і стосовно третьої сторони.

У документі зазначено, що одним із варіантів відповіді на це могло б бути правило, що є лише одна обіцянка, яка може породити лише одну дію. Коли обіцянка виконується в судовому порядку, це означає завершення її, і той, хто дав обіцянку, більше не зв´язаний жодними зобов´язаннями щодо цієї обіцянки.

4. Було б несправедливо дозволяти особі подавати позов у зв´язку з контрактом, за яким не можна подавати позов на неї.

У справі Тведдл проти Аткінсона (1861 р.) суддя Кромптон сказав:

"Важко собі уявити, що особа, яка є стороною контракту, спроможна подавати позов щодо нього на свою користь, але не є стороною контракту, проти якої можна скерувати позов".

Як уже зазначалося, цей аргумент дещо втрачає свою силу, коли ми розглядаємо, як право приводить у виконання односторонні контракти, до яких застосовується один і той самий аргумент. Адже між позивачем у становищі Джона Тведдла і позивачем у становищі, скажімо, позивача у справі Карлілл проти "Карболік Смоук Болл Компані" (1893 р.) (див. вище) є велика різниця, оскільки останній надав зустрічне задоволення, а перший — ні.

5. Третя сторона надала зустрічне задоволення. Комісія обговорила докладніше питання про те, що існують два правила: одне про те, що зустрічне задоволення має виходити від того, кому роблять обіцянку, а друге про те, що лише сторона контракту може вимагати виконання обіцянки в судовому порядку. Причина, чому комісія розглянула це питання, пов´язана з тим, що членам комісії видавалося потенційно марним реформувати право, пов´язане з приватністю контракту, якщо третя сторона потім буде зобов´язана скасовувати свій позов на підставі правила, що зустрічне задоволення має виходити від того, кому було дано обіцянку. В документі зроблено висновок, що всі джерела права свідчать на користь існування двох правил. Однак прихильники теорії "двох правил" починають з припущення, що особа може бути стороною контракту, не надавши зустрічного задоволення. Прибічники ж теорії "одного правила" заявляють, що особа не може бути стороною контракту, доки не надасть зустрічного задоволення. Тож правило, що сторона контракту може подавати позов за ним, рівноцінне правилу, що особа, яка надала зустрічне задоволення щодо обіцянки, може виконати її в судовому порядку.

Комісія зазначає, що ці два правила слугують різним цілям. Правило зустрічного задоволення визначає, які обіцянки можуть виконуватися в судовому порядку, а правило приватності визначає, хто має виконувати обіцянку в судовому порядку. Однак вона вказує також, що застосування цих двох правил завжди мало один і той самий результат на практиці.

Незалежно від того, який підхід правильний, видається, що немає жодної переконливої причини, чому третя сторона не повинна була б покладатися на зустрічне задоволення, надане однією зі сторін контракту.

6. Якщо третім сторонам буде дозволено виконувати контракти в судовому порядку, сторони контракту втратять право анулювати або змінювати умови таких контрактів.

На цей аргумент можна відповісти, що якби третім сторонам було дозволено подавати позов за контрактами, укладеними на їхню користь, до часу виконання контракту не було б потреби у виникненні прав, що дало б сторонам можливість анулювати чи змінювати контракт, за умов, що вони зроблять це до настання часу його виконання.

7. Правило третьої сторони обмежує потенційні зобов´язання сторін контракту перед потенційними позивачами третьої сторони.

Комісія зазначила, що чітко окреслений тест на те, хто може бути бенефіціаром третьої сторони, дасть змогу уникнути "повені" судових процесів.|
:
Міжнародне приватне право
Римське приватне право
Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей