Безкоштовна бібліотека підручниківПраво: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей

10.6. Засоби судового захисту при введенні в оману


Тип Відшкодування збитків Анулювання угоди
Умисне введення в оману (загальне право) За делікт обману. Відшкодуванню підлягають усі прямі втрати, пов´язані з обманом Якщо позов подано протягом розумного строку від моменту відкриття шахрайства
Введення в оману через недбалість (загальне право) За делікт недбалості. Відшкодуванню підлягають тільки втрати, що належать до типу передбачуваних Якщо позов подано в межах розумного терміну від моменту, коли було зроблено заяву, що вводить в оману, але згідно зі статтею 2(2) Закону про введення в оману 1967 р. суд може ухвалити рішення, що контракт триває (тобто залишається чинним) і присудити відшкодування збитків замість анулювання контракту
Введення в оману через недбалість (статутне право) На підставі делікту обману (тобто відшкодуванню підлягають усі прямі втрати) згідно зі статтею 2(1) Закону про введення в оману. Може застосовуватися лише в разі, якщо сторони перебувають між собою в договірних відносинах Те саме
Повністю безвинне введення в оману (тобто ні умисне, ні че-1 рез недбалість) Жодного відшкодування збитків як такого **

Примітки

1. Позов за статутним правом відповідно до статті 2(1) має дві переваги для того, кому була зроблена заява, що вводить в оману, порівняно з позовом за загальним правом:

а) той, хто зробив заяву, має довести, що він мав достатні підстави вважати, що його заява відповідає дійсності, тоді як за загальним правом доводити, що він не мав достатніх підстав вважати, що заява відповідала дійсності, має той, кому зробили заяву. Це перенесення тягаря доведення на іншу сторону є значною перевагою для того, кому зробили заяву;

б) відшкодування збитків присуджується на підставі делікту обману, що може бути вигіднішим, ніж у випадку делікту недбалості.

2. Якщо між тим, хто зробив заяву, і тим, кому її зробили, немає договірних відносин (як це було в справі Хедлея Байрна), позивач мусить подавати позов за загальним правом: дія статутного права на такі випадки не поширюється.

3. В усіх випадках, якщо заява була зроблена неумисно, суд має право проголосити, що угода триває і присудити відшкодування збитків замість анулювання угоди. Зауважте, однак, що це не є присудженням відшкодування збитків як таким; це просто компенсація тому, кому зробили заяву, що вводить в оману, за неприсудження анулювання угоди.

4. Виплата грошей, яка називається компенсацією, може бути присуджена поряд з анулюванням угоди, але вона не дорівнює присудженню відшкодування збитків: вона покриває лише ті витрати, які той, кому була зроблена заява, повинен був виділити на виконання угоди.

5. Термін "безвинне введення в оману" застосовується, особливо в розумінні Закону про введення в оману, у випадках, коли треба наголосити на ненавмисності введення в оману. Це, однак, може бути введення в оману через недбалість. Термін "цілком безвинне введення в оману" запровадили автори посібників на позначення введення в оману, не пов´язаного ні з умислом, ні з недбалістю.|
:
Міжнародне приватне право
Римське приватне право
Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей