Безкоштовна бібліотека підручниківЦивільне право України. Загальна частина

§ 3. Цивільне право як навчальна дисципліна


Цивільне право як навчальна дисципліна має за мету, пере­дусім, навчити цивільному праву і науці цивільного права, що передбачає пізнання цивільно-правових норм, практики їх за­стосування, прищеплення навичок і вмінь аналізувати наукові теорії, вирішувати конкретні життєві ситуації, що виникають у сфері цивільно-правового регулювання.

Базою для навчання є цивільне законодавство, наука цивіль­ного права, загальна теорія права, філософія, історія та інші на­уки. Система навчальної дисципліни побудована з урахуванням системи ЦК України. Хоча повного співпадання між ними немає. Перш за все це пояснюється тим, що дисципліна має за мету не тільки навчати цивільному праву, а й оволодівати понятійним апаратом науки цивільного права, основними її здобутками, оз­найомлення з її проблемами.

Відповідно до цього складена система вивчення цивільного права, що складається з двох частин:

1)   загальні положення цивільного права; особисті немайнові права людини і громадянина; право власності та інші речові пра­ва; загальні положення про зобов´язання та договори, а також спадкове право, так як спадкування є однією з підстав виникнен­ня та припинення права власності;

2)   інші інститути цивільного права, крім тих, що складають систему міжнародного приватного права.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право