Безкоштовна бібліотека підручниківПравове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів

Додаток 4. Контрольні запитання для перевірки знань Інструкції про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю


Контрольні запитання для перевірки знань Інструкції про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

1. Яким нормативним актом затверджена інструкція «Про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю» ?

2. За ким з працівників органів внутрішніх справ може бути закріплена вогнепальна зброя?

3. Який встановлено порядок носіння вогнепальної зброї при несенні служби працівником ОВС?

4. З яких розділів складається інструкція «Про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю» ?

5. Чого не має права робити працівник ОВС з метою запобігання роздуття або розриву ствола пістолета?

6. Який встановлено порядок отримання закріпленої за працівником ОВС табельної зброї?

7. Який встановлено порядок огляду закріпленої вогнепальної зброї?

8. Що перевіряється під час огляду вогнепальної зброї після її отримання працівником ОВС, який заступає на службу?

9. Яким є порядок огляду патронів, дії працівника ОВС при виявленні дефектів патронів?

10. Який порядок встановлено для здачі вогнепальної зброї по закінченні несення служби?

11. Порядок розряджання вогнепальної зброї перед здачею до чергової частини.

12. Як повинен діяти оперативний черговий по ОВС під час видачі табельної зброї працівникам?

13. Як повинен діяти оперативний черговий по ОВС під час здачі табельної вогнепальної зброї?

14. Які передбачаються заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час отримання та здачі вогнепальної зброї?

15. Які передбачаються заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення служби?

16. Які обов’язки покладаються Інструкцією на начальників (командирів) під час проведення інструктажів нарядів, що заступають на службу?

17. Який порядок застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів встановлено Інструкцією для озброєних працівників?

18. Що повинно передбачатися в наказі про проведення учбово-тренувальних стрільб з особовим складом ОВС?

19. Чим забезпечується безпека особового складу при проведенні учбово-тренувальних стрільб?

20. Які дії керівника учбово-тренувальних стрільб передбачаються Інструкцією перед проведенням занять?

21. Які команди і в яких випадках подаються керівником учбово-тренувальних стрільб під час проведення занять?

22. У яких випадках працівник міліції під час учбово-тренувальних стрільб повинен самостійно або за командою керівника стрільб припинити ведення вогню?

23. Що забороняється працівнику міліції при виконанні учбово-тренувальних стрільб?

24. Відповідальність працівників міліції за порушення вимог Інструкції.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право