Безкоштовна бібліотека підручниківПравове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів

Рекомендована література


1. Конституція України. К., 1996.

2. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. зі змінами та доповненнями.

      3. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р. (зі змінами та доповненнями).

      4. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. (зі змінами та доповненнями).

      5. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 24 грудня 1993 р. (зі змінами та доповненнями).

      6. Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. «Про затвердження правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР» (зі змінами та доповненнями).

7. Кримінальний Кодекс України.

8. Кримінально-процесуальний Кодекс України.

9. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ.

10. Статут патрульно-постової служби міліції України.

11. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України. X., 1998.

12. Ануфрієв М.І. Чужі серед своїх // Іменем закону. 1999. №15. 16 квітня.

13. Звіт перед українським народом про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України в 2000 році // Іменем закону. 2001. №4. 26 січня.

14. Зброя: придбання, зберігання, використання: Зб. норм. актів / Укл.: А.С.Мацко, І.В.Бойко. К., 1998.

15. Административное право Украины (Общая часть): Учеб. пособие. Х., 1999.

16. Наказ МВС України від 21.02.1996 р. №115.

17. Наказ МВС України від 24.07.1997 р. №493.

18. Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. №622.

19. Наказ МВС України від 6 грудня 1991 р. № 552.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право