Безкоштовна бібліотека підручниківСоціологія

Додаток 7. Новітня українська соціологія


Автор

Наукові інтереси

В. Ворона

 • Удосконалення виробничих відносин, розвиток підприємницької діяльності, соціальний портрет підприємця

С. Войтович

 • Професійна орієнтація молоді, динаміка престижу та привабливості професій, відтворення професійної струк­тури суспільства та процеси трудової мобільності

М. Головаха

 • Трансформація суспільства, політична культура населення

В. Городяненко

 • Участь робітників в управлінні виробництвом

К. Грищенко

 • Управлінська діяльність, соціальні резерви виробничих колективів, соціально-психологічні шляхи оптимізації виробничої діяльності, соціальні аспекти економічної реформи

М. Захарченко

 • Історія соціології

О. Донченко

 • Формування потреб людини, споживацтво та формування особистості

М. Лукашевич

 • Адаптація та соціалізація людини

С. Макеєв

 • Соціальна структура суспільства, трудового колективу

І. Мартинюк

 • Життєве самовизначення молоді, механізм формування життєвих цілей особистості

О. Нельга

 • Етнічні відносини

В. Оссовський

 • Трудова орієнтація молоді, престиж і вибір професій, концепція ідентифікації феномену громадської думки

В. Паніна

 • Концепція соціальної адаптації в умовах стабільного і нестабільного соціумів, чинники та закономірності формування способу життя, методологія соціологічних досліджень

В. Паніотто

 • Структура міжособистісних відносин, кількісні методи соціологічних досліджень

В. Петрушев

Соціальні резерви трудових колективів, соціальні технології державного управління

В. Пилипенко

Соціальна регуляція трудової поведінки

В. Піддубний

 • Ціннісні орієнтації робітничої молоді, керівництво, соціальне управління виробничим колективом


Автор

Наукові інтереси

Н. Побєда

 • Використання вільного часу, виробничий колектив і культура робітника, потреби і реальна поведінка

О. Погорілий

 • Історія розвитку соціології в ХIХ—ХХ ст.

В. Подшивалкіна

 • Соціологічна діяльність, розробка та впровадження соціальних технологій, соціотехнологічна регуляція діяль­ності індивідів і соціальних груп в організаціях

В. Полторак

 • Соціальна ефективність організації праці й управління, формування та роль громадської думки

І. Попова

Соціологічна концепція стимулювання праці через урахування соціально-філософських і соціологічних підходів до трудової діяльності

І. Прибиткова

Безробіття, соціальний захист обездолених груп, бідність населення, новітні еміграційні процеси

А. Ручка

Ціннісні орієнтації молоді, стимулювання та мотивація праці

Ю. Саєнко

Трудові ресурси, експертні оцінки в соціологічних дослідженнях

Є. Суїменко

Управління й керівництво, підприємництво та приватизаційні процеси

М. Сакада

Соціальне управління, керівництво і лідерство, відносини між робітниками і роботодавцями, стимулювання та мотивація праці

В. Тарасенко

Формування і розвиток соціальних потреб, соціальне споживання та споживацтво

В. Чорноволенко

Престиж професій, соціально-професійна орієнтація молоді, відтворення структури трудової зайнятості

М. Чурилов

Методика соціологічних досліджень, політична культура населення

М. Шульга

Міжетнічні відносини, формування особистості у сфері етнічної культури, інтеграції поліетнічного суспільства

 |
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія