Безкоштовна бібліотека підручниківВиконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Президент України та виконавча влада


За Конституцією України Президент є главою держави і не очолює жодну з гілок влади. Але він має ряд функціональних та кадрових повноважень щодо виконавчої гілки влади.

До функціональних повноважень Президента належать:

— зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності (п. 15 ч. 1 ст. 106);

— скасування актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим (п. 16 ч. 1 ст. 106 Конституції України);

— акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених окремими пунктами ст. 106 Конституції України (призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, очолення Ради національної безпеки і оборони України, прийняття у разі необхідності рішення про введення в Україні або на окремих її територіях надзвичайного стану, а також оголошення у разі необхідності окремих територій України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України, утворення судів у визначеному законом порядку), скріплюються підписами Прем´єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання (ч. 4 ст. 106 Конституції України);

— очолення Ради Національної безпеки і оборони України, яка координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у цій сфері. До складу Ради за посадою входять Прем´єр-міністр України, Міністр оборони, Голова Служби безпеки, міністри внутрішніх справ і закордонних справ (ст. 107 Конституції України);

— Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом у межах, передбачених Конституцією (ч. 2 ст. 113 Конституції України).

До кадрових повноважень Президента належать:

— внесення за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України подання про призначення Верховною Радою України Прем´єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п´ятнадцятий день після одержання такої пропозиції (п. 9 ч. 1 ст. 106 Конституції України);

— внесення до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України (п. 10 ч. 1 ст. 106 Конституції України);

— внесення до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України (п. 14 ч. 1 ст. 106 Конституції України).|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право