Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

7.1.3. Набуття професійних повноважень


Наступним етапом є набуття професійних повноважень, тобто для при­ватних юристів — реєстрація суб´єкта приватної юридичної практичної діяль­ності та одержання свідоцтва про реєстрацію. Реєстрація приватної нотарі­альної діяльності провадиться управліннями юстиції державних адмінітрацій обласного рівня за заявою особи, яка має свідоцтво про право на за­няття нотаріальною діяльністю, після отримання якого приватний нотаріус зобов´язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність.

Реєстрацію адвокатського об´єднання здійснює Міністерство юстиції України на підставі: заяви, підписаної уповноваженим представником об´єд­нання; статуту адвокатського об´єднання; установчого договору чи протоко­ла зборів адвокатів про створення адвокатського об´єднання; даних про кількісний склад адвокатського об´єднання, наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю; документа про внесення пла­ти за реєстрацію. У разі реєстрації адвокатського об´єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію установленого зразка. Зареєстрованому адвокат­ському об´єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реє­стру адвокатських об´єднань.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право