Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

7.1. Основні вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності


Юридична практична діяльність є діяльністю професійною, яка повинна здійснюватися компетентними суб´єктами, котрі мають необхідний рівень професійних знань і вмінь, а також відповідають іншим вимогам, що став­ляться до юристів. У процесі набуття суб´єктами професійних прав та обо­в´язків, необхідно виділити кілька етапів:

•       набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій;

•       набуття права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності;

•       набуття професійних повноважень;

•       припинення здійснення професійних повноважень;

•       ліквідація права на здійснення професійних повноважень та самостійне здійснення юридичної практичної діяльності.

Зазначені етапи притаманні будь-яким суб´єктам юридичної практич­ної діяльності (державним та недержавним, юридичним об´єднанням, установам чи фізичним особам), що зумовлено необхідністю офіційного ви­знання здатності суб´єкта здійснювати професійні юридичні функції на необхідному рівні або, навпаки, відсутності такої здатності. Проте кожний етап має особливості щодо окремих категорій суб´єктів юридичної практич­ної діяльності.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право