Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

6.7.2. Умови здійснення юридичної практичної діяльності


Умови юридичної практичної діяльності можна поділити на такі:

1) загальні (природні):

• тимчасові умови, що відбивають об´єктивно різноманітні можливості планування і здійснення юридичних дій у часі доби, залежать від їх особли­востей, характеризуються терміновістю, швидкістю, оперативністю, інтен­сивністю і напруженістю;

• умови місця вчинення юридичний дій можуть бути різними, що зале­жить від особливостей видів діяльності або завдань, що вирішуються (служ­бові приміщення, приміщення судових засідань, житло громадян, а при огляді місця скоєння злочину — шосе, поле, ліс, будівля і т. ін.);

2) спеціальні:

• комунікативні, які зумовлені професійним спілкуванням з колом осіб, значним за чисельністю і невизначеним за складом (віком, професії, рівнем культури тощо);

• психологічні, зокрема такі як психологічна напруженість, емоційна насиченість, конфліктність спілкування тощо;

• інтелектуальні, що пов´язані з обробкою великих обсягів інформації, прийняттям рішень у суперечливих і невизначених ситуаціях, варіативність і альтернативність можливих рішень і дій;

3) що забезпечують нормальні умови праці — будинки і приміщення, меблі
та спеціальне обладнання, загальне обладнання будинків та приміщень.

 |
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право