Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

6.7.1. Процедури юридичної практичної діяльності


Процедури юридичної практичної діяльності оптимізують її, підвищу­ють надійність і якість її результатів, забезпечують безпеку юристів. Вони описуються як нормативно-правовими актами, так і відповідними методич­ними рекомендаціями, дають можливість всім її суб´єктам ефективно вико­ристовувати наявний передовий юридичний досвід, попереджати виникнен­ня можливих конфліктів або порушень, визначають форми, зміст, порядок і засоби юридичної практичної діяльності. Зокрема процедури передбачають:

• підстави або умови вчинення тих або інших юридичних дій;

• перелік необхідних етапів, дій, операцій, а також послідовність їх вчи­нення;

• порядок фіксації обставин вчинення дій та їхніх результатів;

• допустимі наслідки юридичних дій тощо.

Процедури юридичної практичної діяльності конкретизують відповідно до умов, форм, засобів, предметів та інших особливостей юридичних спе­ціальностей та окремих юридичних дій. Наприклад, процедури вчинення но­таріальних дій визначають: місце вчинення нотаріальних дій, суб´єктів, які мають повноваження вчиняти нотаріальні дії, строки вчинення нотаріаль­них дій, підстави відкладення, зупинення нотаріальних дій або відмови у вчиненні нотаріальних дій, заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушен­ня закону. Крім того, законом конкретизуються правила або порядок:

• встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, та перевірки дієздатності громадян і правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в угодах;

• підписання нотаріально посвідчуваних угод, заяв та інших документів;

• вчинення посвідчувальних написів і видачі свідоцтв;

• реєстрації нотаріальних дій;

• видачі дубліката нотаріально посвідченого документа;

• охорони спадкового майна (опису спадкового майна і передачі його на зберігання, повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини, видачі гро­шових сум зі спадкового майна, припинення охорони спадкового майна);

• прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів та їх повернення;

• вчинення виконавчих написів;

• вчинення протестів векселів, пред´явлення чеків до платежу і по­свідчення неоплати чеків;

• вчинення морських протестів;

• виключення із загальних правил, а також інші умови, правила, підста­ви вчинення нотаріальних дій.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право