Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.4.2. Організація і контроль процесу підготовки та захисту письмових робіт


Загальна організація і контроль процесу підготовки та захисту письмо­вих робіт, як правило, покладають на завідувачів кафедр, а безпосереднє керівництво здійснюють наукові керівники з числа професорсько-викла­дацького складу, а також, за необхідності, консультанти наукових чи юридичних установ (організацій), на базі яких студенти проводять свої дослідження.

До основних заходів з підготовки, виконання та захисту письмової робо­ти належать такі.

1. Вибір проблеми дослідження, наукового керівника, теми, затверджен­ня їх та конкретизація завдання на проведення дослідження.

2. Підготовка організаційного плану виконання письмової роботи, його узгодження і схвалення науковим керівником.

3. Підготовка та узгодження розширеного плану-конспекту письмової роботи.

4. Підготовка чорнового варіанта роботи для першого читання науковим керівником.

5. Усунення зауважень, реалізація рекомендацій наукового керівника, подання чорнового варіанта на друге читання.

6. Урахування рекомендацій наукового керівника, доповнення роботи додатковими дослідженнями.

7. Оформлення роботи, її подання науковому керівникові та рецензенту, отримання рецензії.

8. Доопрацювання та дооформления роботи з урахуванням рекомендацій рецензента і наукового керівника, подання її науковому керівникові для підготовки відгуку.

9. Написання відгуку науковим керівником, доповідь щодо завершення роботи.

10. Підготовка до захисту та захист роботи.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право