Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.3.1. Загальні положення


Питання переведення, відрахування та поновлення студентів, які навча­ються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр у вищих закладах освіти незалежно від підпорядкуван­ня та форм власності регулюється Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 р. № 245.

Ректори вищих закладів освіти мають право розглядати, як виняток, пи­тання переведення з одного вищого закладу освіти до іншого або з однієї фор­ми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційни­ми рівнями спеціаліст та магістр, тільки за умови переведення на ті самі спе­ціальності, за якими здійснювалась їх підготовка. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускаються.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право