Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

3.9.5. Спеціально-наукові методи юридичних наукових дисциплін


Під спеціально-науковими методами юридичних наукових дисциплін розуміють методи, застосовувані в конкретній галузі наукового знання або в кількох науках, тобто сфера їх застосування обмежена.

Спеціальні методи окремих юридичних наук поділяють на їхні власні ме­тоди, що розроблені й застосовуються тільки ними або в деяких юридичних наукових дисциплінах (наприклад, у криміналістиці — це техніко-криміналістичні й структурно-криміналістичні групи методів), і спеціальні методи інших наук, розроблені в юридичних і неюридичних наукових дисциплінах (наприклад, у криміналістиці — фізичні, хімічні, антропологічні тощо, в юридичній психології — психологічні методи вивчення особистості, методи впливу на неї, методи перевірки психічних якостей особистості та ін.).|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право