Безкоштовна бібліотека підручниківРимське приватне право

5. Юриспруденція і юристи


Швидкому розвитку світської юриспруденції сприяли такі фактори:

  • у середині республіканського періоду швидкими темпами зростає торговий оборот, розвивається і ускладнюється господарське життя;
  • суворий формалізм цивільного права потребував виняткової обережності під час укладання договорів, чіткості формулювання позовів, додержання інших формальностей, що в свою чергу вимагало появи високваліфікованих спеціалістів - юристів, які могли б дати необхідні поради громадянам;
  • сама будова римських магістратур і римського суду сприяла поширенню юридичних знань у народі, оскільки кожний громадянин міг стати магістратом, а тим більше суддею, а для виконання посадових обов’язків потрібні знання права. Разом з тим чимало з магістратів після завершення державної служби, користуючись набутими знаннями давали поради приватним особам;
  • увесь устрій римського життя потребував загального ознайомлення громадян з елементарними положеннями права.
  • Діяльність римських юристів, за Ціцероном (І ст. до н.е.), виявлялася у трьох формах:
  • respondere - консультаційна робота: відповіді на запити приватних і службових осіб з питань, які викликали в них сумнів;
  • cavere - вироблення найчіткіших формул для різних юридичних актів (договорів, заповітів тощо), тобто допомагали приватним особам під час укладення договорів. Юрист часто сам писав формуляр договору, тому цей вид діяльності називається ще scribere ( лат. scribe - писець);
  • agere - поради стосовно постановки позовів і процесуального ведення справи. Справа в тому, що в період республіки процесуальне представництво в Римі не допускалося.


|
:
Міжнародне приватне право
Римське приватне право
Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей