Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

7.2. Методики для діагностики соціально-психологічного клімату в організації (діагностичний компонент технології)


Основні методи, які можна використати для діагностики певних показників соціально-психологічного клімату поділяються па три групи:

1. Методи, спрямовані па отримання інформації про «зовнішні» показники соціально-психологічного клімату.

2. Методи, які забезпечують отримання інформації про «внутрішні» показники клімату.

3. Методи, які опосередковано, через кількісні (статистичні) показники, падають інформацію про соціально-психологічний клімат.

До першої групи належать:

спостереження, спрямоване па з´ясування особливостей спілкування (частота, спрямованість, модальність);

експеримент, що забезпечує дослідження особливостей інтерактивної та пер-цетивної функції спілкування, спільної діяльності («арка» Л.І. Уманського, «підставна група» С. Липа і т. ін.), та який може поєднуватися зі спостереженням.

Друга група включає:

інтерв´ю, за допомогою якого можна з´ясувати суб´єктивну оцінку кожним співробітником соціально-психологічного клімату організації;

анкетування членів колективу про їх ставлення до основних параметрів, що складають соціально-психологічний клімат (міри задоволеності змістом праці, її умовами, стосунками з колегами, стосунками з керівниками тощо);

соціометрію, спрямовану на визначення внутрішнього компонента міжособистісної взаємодії в колективі організації, структури міжособистісної взаємодії, емоційних, когнітивних якостей взаємодії;

референтометрію, спрямовану на виявлення референтних груп (угруповань, мікрогруп, особистостей), оцінки значущості даного колективу для кожного співробітника);

— методики, спрямовані па виявлення ступеня конфліктності в колективі;

— методики, спрямовані па визначення рівня ситуативної й особистішої тривожності та ін.

Третю групу складають:

аналіз документів, за яким можна мати опосередковану інформацію про рівень соціально-психологічного клімату (плинність кадрів, частота конфліктів, кількість порушень дисципліни співробітниками тощо);

аналіз продуктів діяльності, який дає можливість через аналіз змісту та якість продуктів діяльності дослідити мотивацію співробітників, їх ставлення до праці як опосередковані показники клімату;

експертна оцінка клімату з боку керівних кадрів організації. Нижче докладно розглянуто зміст декількох методик другої групи, які можуть

бути використані організаційними психологами для вирішення конкретних завдань дослідження соціально-психологічного клімату в організації:

1. Анкета для вивчення соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі — дає можливість виявити структурні складові соціально-психологічного клімату в освітніх організаціях та чинники, що впливають па нього (детально наведено у підрозділі 7.1). Окрім того, за допомогою анкети можна проаналізувати пропозиції членів колективу щодо оптимізації соціально-психологічного клімату.

2. Опитувальник «Аналіз та оцінка соціально-психологічного клімату в колективі» — дає можливість виявити рівень сприятливості соціально-психологічного клімату в колективі, а також з´ясувати «бачення» членами колективу «реальних» та «ідеальних» показників клімату.

3. Методика для вивчення стилю керівництва в педагогічному колективі — зорієнтована па вивчення особливостей стилю керівництва керівника освітньої організації як одного з провідних чинників, що впливають на становлення соціально-психологічного клімату.

Методика і. Анкета для вивчення соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі (Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту — К.: МАУП, 1996.- С 165-173.)

Інструкція для учасників опитування:

Шановний учаснику опитування!

Ви вже знаєте, що важливу роль у підвищенні рівня роботи школи відіграє сприятливий мікроклімат в педагогічному колективі. Щоб визначити шляхи його поліпшення в школах нашого району (міста), вивчається й аналізується етап справ, від яких залежить характер взаємин вчителів і керівництва, вчителів між собою, вчителів та допоміжного персоналу школи.

Просимо Вас взяти участь у цьому дослідженні і надати об´єктивну інформацію, зокрема, конкретно відповісти на всі запропоновані нижче запитання.

Ознайомтесь, будь ласка, зі змістом кожного запитання анкети та підкресліть ті можливі відповіді, що збігаються з Вашою думкою, або ж допишіть, якщо зпоміж запропонованих варіантів відповідей нема жодної.

Наперед дякуємо Вам за участь в опитуванні та за щирі, об´єктивні відповіді!

Текст анкети

/. Чи задоволені Ви змістом своєї праці?

а) так, повністю;

б) скоріше «так», ніж «пі»;

в) скоріше «пі», ніж «так»;

г) ні, зовсім не задоволений(а);

д) важко відповісти.

2. Якщо «так», то що у Вашій діяльності сприяє задоволенню? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) можливість спілкуватися з дітьми, впливати на розвиток особистості;

б) можливість спілкуватися з приємними для мене людьми (колегами);

в) можливість викладати, навчати з того предмету, який мені до вподоби;

г) усвідомлення суспільної корисної педагогічної праці;

д) престиж педагога;

є) можливість реалізувати власний творчий потенціал;

є) можливість регулювати та підкоряти своїй волі поведінку учнів;

ж) задовільна заробітна плата;

з) можливість проявити свій гуманізм у ставленні до дітей;

і) інше (допишіть)____________________________________________________

3. Якщо «ні», то що у Вашій діяльності перешкоджає відчути задоволення від своєї праці? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) труднощі, прикрощі у спілкуванні з дітьми;

б) не склалися взаємини з колегами;

в) незадовільні взаємини з керівниками школи (директор, заступники директора);

г) предмет, який я викладаю, мені не до вподоби;

д) недостатній престиж вчителя;

с) труднощі методичного характеру, пов´язані з необхідністю долати неуспішність,

відставання учнів;

є) діти мене роздратовують;

ж) недостатні можливості для реалізації власного творчого потенціалу;

з) не задовольняє заробітна плата;

і) інше (допишіть)_______________________________________________________

4. Чи задовольняють Вас умови праці у даній школі (віддаленість школи від дому, забезпеченість приміщеннями, обладнання кабінету, наявність їдальні для вчителів і т.д.)?

а) так, повністю;

б) скоріше «так», ніж «пі»;

в) скоріше «пі», ніж «так»;

г) не задовольняють зовсім;

д) важко відповісти.

5. Якщо «ні», то що саме заважає Вам бути задоволеним (ою)? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) багато часу витрачаю па те, щоб доїхати до школи;

б) в кабінеті немає потрібних ТЗН, наочних посібників;

в) відсутні дидактичні матеріали, лабораторне обладнання, реактиви;

г) обладнання кабінету не відповідає методичним та санітарно-гігієнічним вимогам;

д) школа оформлена неестетично;

є) інше (допишіть)_______________________________________________________

6. Чи задоволені Ви стосунками з колегами?

а) так, повністю;

б) скоріше «так», ніж «ні»;

в) скоріше «пі», ніж «так»;

г) зовсім пі;

д) важко відповісти.

7. Якщо «так», то що саме сприяє цьому? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) взаємна повага;

б) гуманне ставлення до Вас;

в) Вашим успіхам колеги радіють, Ваші невдачі їх засмучують;

г) коли Вас критикують, намагаються не принизити, а допомогти (усунути недоліки);

д) колеги допомагають Вашому творчому зростанню;

є) інше (допишіть)_______________________________________________________

8. Якщо «ні», то в чому причина Вашої незадоволеності? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) неповага до Вас як до особистості;

б) негуманне ставлення;

в) Вашим успіхам заздрять, невдачам — радіють;

г) коли критикують, намагаються образити, принизити;

д) колеги заважають Вашому творчому зростанню; є) важко відповісти;

є) інше (допишіть)_______________________________________________________

9- Чи задовольняють Вас стосунки з учнями?

а) так, повністю;

б) скоріше «так», ніж «ні»;

в) скоріше «ні», ніж «так»; -

г) пі, зовсім не задовольняють;

д) важко відповісти.

10. Якщо Вас задовольняють стосунки з учнями, то що цьому сприяє? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) прояви з Вашого боку поваги до їхньої особистості;

б) намагання не обманювати дітей, дотримуватись даного слова;

її) намагання бачити тільки позитивне в їхній особистості, навчанні, поведінці, доволі часте заохочення;

г) справедливе оцінювання навчання дітей;

д) намагання вивчати і поділяти інтереси учнів; с) намагання завжди прийти па допомогу;

є) інше (допишіть)_______________________________________________________

//. Якщо «ні», то чому? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) взаємопорозуміння;

б) небажання учнів виконувати вказівки, поради вчителя;

в) відсутність в учнів інтересу до навчання;

г) невихованість дітей;

д) Діти роздратовують Вас, нервують;

с) інше (допишіть)_______________________________________________________

12. Чи задоволені Ви ставленням до Вас директора школи?

а) гак;

б) скоріше «так», ніж «ні»;

в) скоріше «пі», ніж «так»;

г) пі, зовсім не задоволений (а);

д) важко відповісти.

13- Якщо «ні», то що саме вас задовольняє в ставленні директора? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) вдається лише до примусу адміністрування;

б) нетактовний, грубий у спілкуванні з Вами;

в) некомпетентний, виявляє незнання певної справи, коли доводиться аналізувати та оцінювати Вашу роботу;

г) вимогливий лише до інших, але не до себе;

д) не може надати методичної допомоги;

е) не заохочує до творчого пошуку;

є) інше (допишіть) ________________________________

 

14. Якщо Ви задоволені ставленням директора, то згинайте, будь ласка, що саме в його особистості і стилі керівництва сприяє цьому. (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) об´єктивно оцінює Вашу роботу, не залишає поза увагою її позитивні риси;

б) тактовний, привітний у спілкуванні;

в) надає методичну допомогу;

і) заохочує Ваші творчі задуми;

д) особистим прикладом залучає інших до вдосконалення роботи;

с) інше (допишіть)_

15. Чи задоволені Ви ставленням до Вас заступника директора з навчально-виховної роботи?

а) так;

б) скоріше «так», ніж «ні»;

в) скоріше «ні», ніж «так»;

г) пі, зовсім не задоволений(а);

д) важко відповісти.

16. Якщо «ні», то що саме негативно виливає на Ваш настрій? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) вдасться лише до примусу, адміністрування;

б) нетактовний, грубий у спілкуванні з Вами;

в) некомпетентний, виявляє незнання справи, коли доводиться аналізувати и оці­нювати Вашу роботу;

і) вимогливий лише до інших, але не до себе;

д) не може надати методичної допомоги;

е) не заохочує до творчого пошуку;

є) інше (допишіть)_

17. Якщо Ви задоволені ставленням до Вас заступника директора, то зазначте, будь ласка, що саме в його особистості та стилі керівництва сприяє цьому? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) об´єктивно оцінює Вашу робочу, не залишає поза ушною її позитивні риси;

б) тактовний, привітний у спілкуванні;

в) компетентний, падає методичну допомогу;

г) заохочує Ваші творчі задуми;

д) особистим прикладом залучає інших до вдосконалення роботи;

е) інше (допишіть)_

18. Чи вважаєте Ви, що своєю діяльністю та поведінкою сприяєте встановленню здорового соціально-психологічного клімату в колективі?

а) так, вважаю;

б) скоріше «так», ніж «ні»;

в) скоріше «пі», ніж «так»;

г) ні, зовсім не вважаю гак;

д) важко відповісти.

19. Якщо «так», то які риси Вашої особистості і діяльності сприяють пози пишному настрою у педагогічному колективі? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) доброзичливий, ввічливий у стосунках з колегами;

б) дисциплінований і ретельний стосовно керівників;

и) поважаю особистість учнів, намагаюсь бути справедливим до лих;

г) творчо ставлюсь до праці;

д) беру активну участь у громадській роботі;

е) не вдаю з себе кращого за всіх;

є) інше (допишіть)_

20. Якщо «ні», то які риси Вашої особистості і діяльності перешкоджають встановленню позитивного настрою у педагогічному колективі? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) буваю запальним, тоді можу дозволити собі грубощі на адресу колег, керівників;

б) інколи можу запізнитися на роботу або не виконати в термін доручення адміністрації;

в) не можу терпіти зауважень адміністрації;

г) не стриманий у стосунках з учнями;

д) не беру участі в громадській роботі або дуже не вдоволений, коли мені щось доручають;

е) вважаю себе кращим за інших і даю зрозуміти це;

с) інше (допишіть)_

21. Чи трапляються у Вашому колективі конфлікти?

а) так;

б) ні;

в) важко сказати.

22. Якщо трапляються, то з яким інтервалом?

а) часто;

б) рідко;

в) не буває.

23. З чим, на Ваш погляд, пов´язане виникнення конфліктів? (Підмітьте цифрами 1, 2, 3, 4, 5... — за важливістю варіантів.)

а) з неправильною оцінкою діяльності вчителі»;

б) з порушенням норм поведінки, трудової дисципліни;

в) з психологічною несумісністю окремих педагогів;

г) з невірно обраним стилем керівництва;

д) з низьким рівнем згуртованості колективу;

е) інше (допишіть)_

24. Чи впливають конфлікти у Вашому колективі на якість навчально-виховного процесу?

а) так, впливають негативно;

б) скоріше «так», ніж «ні»;

в) скоріше «ні», ніж «так»;

г) так, впливають позитивно;

д) важко відповісти.

25. Чи маєте Ви реальну можливість па педрадах, зборах тощо висловлювати свої критичні зауваження з питань, що обговорюються?

а) так, завжди маю можливість і виступаю з промовами або пропозиціями;

б) маю, але не завжди;

в) іноді маю гаку можливість і використовую її;

г) ніколи не маю можливості висловлювати свою думку, адже уникаю неприємнос­тей з боку адміністрації;

д) важко відповісти.

26. Як ставляться до Ваших пропозицій, думок? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) уважно обговорюють і завжди беруть до уваги або приймають;

б) беруть до уваги, але найчастіше не приймають;

в) вислуховують, але не зважають на пропозиції, адже рішення вже прийняте і жодних його змін пе допускають;

г) не слухають, переривають виступ, погрожують;

д) важко відповісти;

е) інше (допишіть)_

27. Якщо Ваші думки зовсім не враховуються або виступ переривають, як Ви до цього ставитесь? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) образу викладаю у листах до вищих інстанцій;

б) відчуваю неспокій, вважаю, що це несправедливо, про що заявляю відкрито адміністрації або представникам громадських організацій;

в) відчуваю неспокій, але відкрито не висловлюю своєї образи, приймаю рішення більше не брати виступ;

г) спочатку хвилююсь, а потім заспокоююсь і працюю, як і раніше;

д) важко відповісти;

е) інше (допишіть)_

28. Чи хотіли б Ви перейти на іншу роботу?

а) ні, не хочу;

б) скоріше, не хочу;

в) скоріше, хочу;

г) так, хочу перейти і шукаю іншу роботу; а) важко відповісти.

29. Якщо хочете знайти іншу роботу, то це буде в межах системи освіти?

а) так;

б) ні.

№. Якщо Ви бажаєте перейти па іншу роботу, то назвіть, будь ласка, при чини.(Можна вибрати кілька варіантів відповідей.)

а) незадоволеність спеціальністю;

б) незадоволеність умовами прані (далеко від оселі, в школі тісно, погане при­міщення, відсутнє необхідне обладнання, прилади і т. ін.);

в) незадоволеність величиною заробітної плати;

г) одноманітність роботи;

д) недостатня самостійність;

е) виконана робота не відповідає кваліфікації;

є) не склалися стосунки з керівником (підкреслити необхідне з директором, заступником директора з навчально-виховної роботи та ін.);

ж) несприятливі стосунки з колегами;

з) неправильний стиль керівництва колективом; і) немає умов для творчого зростання;

ї) немає умов для посадового просування;

й) немає перспектив па поліпшення житлових умов;

к) інше (допишіть) _____

Увага! Наступні запитання адресовано лише керівникам освітньої організації (директору та його заступникам).

31. До якої міри перелічені нижче якості характерні для колективу, яким Ви керуєте?

(Необхідно відповісти по кожному рядку, використовуючи позначку «+» у відповідній клітинці.)

Якості

Повною мірою

Деякою мірою

Незначною мірою

Зовсім не виявляється

а) Трудова і громадська активність членів колективу

 

 

 

 

6) Творче ставлення до справи, намагання підвищити якість навчально-виховного процесу

 

 

 

 

в) Товариська взаємодопомога, ясність, визначеність у взаєминах між членами колективу

 

 

 

 

г) Ціннісно-орієнтаційна єдність, важлива для всіх громадська думка

 

 

 

 

Інші якості (зазначте, які саме)

 

 

 

 

 

 

32. Вкажіть, будь ласка, Ваші пропозиції щодо оптимізації (поліпшення) клімату у Вашому педагогічному колективі ________________________________

Будь ласка, повідомте також про себе такі дані:

33. Ваша стать:

а) Жін.

б) Чол.

34. Ваш вік:

а) До 19;

б) 20-24;

в) 25-29;

г) 30-34;

д) 35-39;

е) 40-44;

є) 45-49;

ж) 50-54;

з) 55-59;

і) 60 і більше.

35- Ваш стаж роботи за професією:

а) до 3 років;

б) від 3 до 5 років;

в) від 5 до 10 років;

г) від 10 до 15 років;

д) загальний стаж _________;

є) стаж роботи в даній школі_________

є) стаж роботи на даній посаді________

36. Ваша освіта:

а) середня;

б) середня спеціальна;

в) незакінчена вища;

г) вища.

Обробка та інтерпретація результатів:

Питання анкети розроблені з урахуванням необхідності отримати думки працівників освітньої організації щодо показників соціально-психологічного клімату та чинників, які виливають па його становлення, про які йшлося вище.

Усі питання анкети можна умовно поділити на певні змістовно-смислові групи, які виявляють:

1-3 запитання — рівень задоволеності змістом праці;

4~5 запитання — рівень задоволеності умовами праці, побутом;

6-8 запитання — рівень задоволеності стосунками з колегами;

9-М запитання — рівень задоволеності стосунками з учнями;

12-14 запитання — рівень задоволеності стосунками з керівником освітнього закладу, оцінка його стилю керівництва та особистісних якостей;

15-17 запитання — рівень задоволеності стосунками із заступником керівника освітнього закладу, оцінка його стилю керівництва та особистісних якостей;

18-20 запитання — самооцінка співробітника щодо його внеску у формування сприятливого клімату колективу;

21-24 запитання — думки щодо конфліктів в колективі;

25~27 запитання — опосередкована інформація про рівень демократизації і гуманізації керівництва, гласності в колективі, а також рівень задоволення потреби працівників у самоповазі, самовиявленні;

28-30 запитання — рівень задоволеності працівників в цілому даним колективом; потенційна та реальна плинність кадрів; контрольна інформація про задоволеність конкретними складовими морально-психологічного клімату;

31 запитання — загальна оцінка керівником клімату та загальної спрямованості колективу.

32 запитання — пропозиції респондентів щодо розробки шляхів оптимізації (поліпшення) клімату в даному колективі;

33-36 — інформація про демографічно-професійні характеристики респондентів.

Кількість та якісний аналіз отриманих за анкетою даних дасть можливість створити психологічний портрет соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі.

Методика 2. Аналіз та оцінка соціально-психологічного клімату в колективі

(Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посібник. — К.: Міленіум, 2003. - С 292-294.)

Інструкція для учасників дослідження:

Нижче наведені деякі характеристики роботи в житті трудового колективу. Заповнюючи таблицю, па кожній шкалі, що визначає ступінь тієї чи іншої характеристики, зробіть свої позначки:

— позначкою «X» вкажіть, наскільки дана характеристика притаманна Вашому колективу па сьогодні;

— позначкою «0» вкажіть місце характеристики, що мала б займати, па Вашу думку, в роботі та в житті колективу.

1

Можливість в рамках Вашого колективу вибирати напрямок своєї діяльності, зміст робіт

1

2

3

4

5

6

7

2

Можливість в межах визначених термінів встановлювати на свій розсуд черговість робіт, вибирати спосіб та час їх виконання

1

2

3

4

5

6

7

3

Можливість вибору тих співробітників, з ким хотілось би виконувати ту чи іншу роботу

1

2

3

4

5

6

7

4

Можливість зміни напрямку робіт, виду діяльності

1

2

3

4

5

6

7

5

Задоволеність стосунками з колегами по роботі

1

2

3

4

5

6

7

6

Задоволеність стосунками з керівником

1

2

3

4

5

6

7

7

Можливість проявити свої ділові якості

1

2

3

4

5

6

7

8

Визнання та схвалення колегами по роботі Ваших заслуг та досягнень

1

2

3

4

5

6

7

9

Визнання та схвалення колегами по роботі Ваших особистих якостей

1

2

3

4

5

6

7

10

Визнання та схвалення керівником Ваших особистих якостей

1

2

3

4

5

6

7

11

Отримання чітких однозначних завдань

1

2

3

4

5

6

7

12

Визначеність, ясність у стосунках з керівником

1

2

3

4

5

6

7

13

Ступінь нервового напруження, пов´язаного з роботою

1

2

3

4

5

6

7

14

Ступінь нервового напруження, пов´язаного з колегами по роботі

1

2

3

4

5

6

7

15

Ступінь нервового напруження, пов´язаного з керівником

1

2

3

4

5

6

7

 

Обробка та інтерпретація результатів:

Для інтерпретації результатів дослідження необхідно розрахувати середнє арифметичне по кожному показнику (по «X» і по «О») та знайти їх співвідношення за формулою:

Х / М=0 

Чим значення М ближче до 1, тим сприятливіший мікроклімат у колективі. Досвід використання зазначеної методики свідчить про те, що вона дає можливість діагностувати такі показники:

1. загальну оцінку соціально-психологічного клімату в колективі (рівень його сприятливості);

2. оцінку «реального» та «ідеального» соціально-психологічного клімату (орієнтацію членів колективу на «реальні» та «ідеальні» показники клімату);

3. особливості двох основних складових соціально-психологічного клімату: а) орієнтацію па справу; б) орієнтацію на людей.

Для діагностики орієнтації членів колективу на справу використовувались такі запитання: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13. Для діагностики орієнтації членів колективу па людей використовувались запитання: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. (Зазначені показники були введені додатково)

Методика 3. Методика для вивчення стилю керівництва в педагогічному колективі

(Коломийський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту — К.: МАУП, 1996.- С 165-173.)

Інструкція для учасників опитування:

Ліворуч у цій таблиці Ви можете прочитати низку суджень, які стосуються директора Вашої школи. До якої міри збігається з ними Ваша ´гумка?

Щоб відповісти па це запитання, слід поставити «+» в одній з п´яти граф таблиці проти кожного з наведених суджень.

№ п/п

Судження про особливості стилю керівництва директора школи

Повністю збігається

Скоріше збігається, ніж не збігається

Важко сказати

Скоріше не збігається, ніж збігається

Зовсім не збігається

 

Директор нашої школи:

 

 

 

 

 

1

Вимогливий до себе

 

 

 

 

 

2

Вимогливий до вчителів

 

 

 

 

 

3

Вносить ефективні пропозиції щодо поліпшення роботи педагогічного колективу

 

 

 

 

 

4

Перш ніж вимагати, чітко пояснює, що треба зробити і в який термін

 

 

 

 

 

5

Керуючи роботою школи, радиться з учителями, використовує їх досвід і знання

 

 

 

 

 

 

6

Добре знає роботу кожного вчителя, його успіхи, невдачі

 

 

 

 

 

7

Якщо відчуває, що віддав невірне розпорядження, не заперечує, а виправляє допущену помилку

 

 

 

 

 

8

Привітний, товариський до всіх учителів

 

 

 

 

 

9

Коли треба «підтягнути» когось, вміло спирається на допомогу колективу

 

 

 

 

 

10

Користується повагою в колективі

 

 

 

 

 

11

У вчителя помічає передусім все позитивне

 

 

 

 

 

12

Тактовний, не принижує гідність учителя

 

 

 

 

 

13

Пробачає давні образи, не злопам´ятливий

 

 

 

 

 

14

Тепло і щиро ставиться до вчителів, турбується за їхні інтереси

 

 

 

 

 

15

Показує іншим приклад педагогічної майстерності

 

 

 

 

 

16

Наполегливо домагається виконання всіх вимог і рішень

 

 

 

 

 

17

Допоможе вчителеві діловою порадою і вказівкою

 

 

 

 

 

18

Може блискуче і переконливо виступити перед учителями

 

 

 

 

 

19

Пропагує і впроваджує у колективі досягнення педагогічної науки і передового досвіду, створює атмосферу творчого пошуку

 

 

 

 

 

20

Глибоко вникає в шкільне життя

 

 

 

 

 

21

Прислуховується до критичних зауважень і пропозицій учителів

 

 

 

 

 

22

Уміє знаходити спільну мову з учнями, організувати їх

 

 

 

 

 

23

Ініціативний і винахідливий у роботі

 

 

 

 

 

24

Турбується за те, щоб його вимоги і розпорядження схвалювалися колективом

 

 

 

 

 

25

Дбайливо ставиться до праці і часу вчителя

 

 

 

 

 

 

26

Об´єктивний до всіх без винятку, не має тих, кого полюбляє або переслідує.

 

 

 

 

 

27

Витриманий, зопалу не картає вчителя

 

 

 

 

 

28

Рішучий, впевнений в собі

 

 

 

 

 

29

Сприяє запобіганню конфліктів, згуртуванню колективу

 

 

 

 

 

30

Піклується насамперед не про відсотки, не про показовий добробут, а про високу якість навчання в школі, виховання

 

 

 

 

 

31

Працює з повною віддачею сил

 

 

 

 

 

32

Не нав´язує одні й ті самі методи роботи всьому колективу, а дає можливість вчителям виробити індивідуальний почерк у навчанні і вихованні

 

 

 

 

 

33

Простий у спілкуванні з учителем, не гордовитий

 

 

 

 

 

Обробка та інтерпретація результатів:

Для інтерпретації результатів дослідження необхідно підсумувати отримані бали, маючи на увазі наступні їх значення:

• повністю збігається: +2 бали;

• скоріше збігається: + 1 бал;

• важко сказати: 0 балів;

• скоріше не збігається: -1 бал;

• зовсім не збігається: -2 бали.

Чим ближче отримане число до ідеального (66 богів), тим позитивніше оцінюють підлеглі стиль керівництва директора школи.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування