Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

5.3. Тренінгова програма для профілактики та подолання комунікативних бар´єрів в організації (корекційно-розвивальний компонент технології)


Мета тренінгу: сприяти осмисленню менеджерами та персоналом сутності комунікативних бар´єрів, їх ролі в організації, а також забезпечити набуття умінь та навичок профілактики і подолання комунікативних бар´єрів.

Основні завдання тренінгу

1. Аналіз змісту комунікативних бар´єрів та чинників, які впливають па їх виникнення в організації.

2. Набуття умінь та навичок профілактики і подолання комунікативних бар´єрів за будь-яких ситуацій спілкування в організації — під час самопрезентації, різних форм ділового (формального) та неформального спілкування.

3. Набуття умінь та навичок попередження і подолання комунікативних бар´єрів в організації в контексті міжособистісної взаємодії:

а) проявів емпатії, вміння слухати, розуміння невербальних засобів спілкування;

б) підвищення рівня толерантності, зниження агресії та управління емоціями;

в) подолання стереотипного ставлення у процесі спілкування;

г) розвитку комунікативної креативності;

д) зміцнення групової єдності. Організаційні форми проведення тренінгу

Тренінг може проводитися окремо як для менеджерів, так і персоналу організацій, а також у спільних групах (залежно від мотиваційної та операційної підготовки учасників занять).

Базовий варіант тренінгу має 6 тем (по 4 години кожна). Всього тренінг займає 24 години.

Тренінг може проводитися в таких формах:

а) безпосередньо в організації як форма професійного навчання менеджерів і персоналу (протягом трьох місяців, раз па тиждень, по дві академічні години після робочого дня або під час перерви);

б) поза межами організації, у вигляді виїзних сесій (три дні по вісім годин), коли професійне навчання поєднується з організацією відпочинку менеджерів та персоналу (па базах відпочинку, у туристичних комплексах тощо).

Вибір організаційної форми залежить від мети професійного навчання, можливостей і традицій організації тощо. Тренінгова програма може бути впроваджена в організаціях різного типу і бути модифікована залежно під запитів замовника, типу самої організації, вікового та тендерного складу організації, особливостей діяльності самого організаційного психолога тощо. Залежно від конкретних завдань обсяг тренінгу також може змінюватися Інтерактивні техніки для проведення тренінгу

Криголами

Психогімнастичні вправи

Міні-лекції

• Групові дискусії

Мозкові штурми

Аналіз комунікативних ситуацій

Метод незакінчених речень

Творчі завдання

Домашні завдання

Слід зазначити, що більшість наведених нижче інтерактивних форм розроблена авторами самостійно. В тих же випадках, де були використані розробки інших авторів, на них подані відповідні бібліографічні посилання.

Програма соціально-психологічного тренінгу «Профілактика та подолання комунікативних бар´єрів в організації»

Заняття 1.

Тема: «Поняття про комунікативні бар´єри в організації, їх види та причини виникнення».

Криголами і психогімнастичні вправи.

Вправа 1. Стати в ряд залежно від кольору волосся, при цьому біля тренера має стояти людина з найбільш темним волоссям, замикати шеренгу — з білявим.

Вправа 2. Роздаються картки з назвами тварин (по дві з однаковими назвами). Учасники групи зачитують те, що написано па їхній картці, причому напис не повинні бачити інші гравці. Завдання кожного — знайти свою пару, користуючись невербальними виразними засобами. Знайти пару, потім розповісти, хто ви.

Вправа 3- Один з учасників виходить з приміщення за двері. Решта поділяється па дві групи за певною ознакою (наприклад, за кольором очей чи якоюсь деталлю гардеробу). Учасник, який повертається до аудиторії, визначає, за якою ознакою група розподілилася.

Вправа 4. Сісти в коло. Кожний учасник по черзі оголошує побажання групі на сьогодні.

Міні-лекція. «Комунікативні бар´єри в організації: їх зміст, основні види та причини виникнення».

Мозковий штурм. «Комунікативні бар´єри в нашій організації: які вони?».

Творче завдання (робота в малих групах). «Як можна попередити та долати комунікативні бар´єри в організації?».

Домашнє завдання. Підготувати завдання: «Комунікативні бар´єри, які траплялися у моїй професійній діяльності (описати 5-7 комунікативних бар´єрів)».

Рефлексія заняття.

Заняття 2.

Тема: «Подолання комунікативних бар´єрів під час самопрезентації, формального та неформального спілкування в організації».

Обговорення домашнього завдання.

Криголами і психогімнасгтичні вправи.

Вправа. 1. Учасники групи кидають один одному м´яч, при цьому запитуючи: «Якщо б ти був хіпі, то на твоїй футболці було б написано...» Кожний розповідає, що було б написано (намальовано) па футболці візаві спереду, ззаду. Той, кому кидають м´яч, повинен сказати, чи згоден він. Потім кожен розповідає про свої написи — гасла чи малюнки.

Вправа 2. Учасники групи створюють коло. Кожний по черзі називає своє ім´я, а також одне зі своїх реальних хобі і одне бажане в майбутньому. Наступний презентант повторює те, що сказав попередній учасник і оголошує свої. Так, усі учасники групи знайомляться з захопленнями та інтересами інших.

Вправа 3 («Інтерв´ю»). Кожний учасник виконує певну соціальну роль (наприклад, «менеджера», «колеги по роботі», «працівника, який спізнився па роботу», «ледачого працівника», «працівника-трудоголіка», тощо). Решта учасників ставлять п´ять запитань щодо цієї соціальної ролі.

Вправа 4. («Я люблю...Я ненавиджу...»). Написати по п´ять тверджень, які починаються словами: «Я люблю... Я ненавиджу...». Учасники по черзі читають свої твердження.

Вправа 5. Пройти повз уявну лінію по-різному (змінюючи ходу, стрибаючи на одній нозі, танцюючи тощо. Всього пройти треба тричі).

Міні лекція. «Важливість подолання комунікативних бар´єрів під час самопрезентації в організації, презентації організації».

Аналіз комунікативних ситуацій (робота в малих групах). Роздаються картки з прописаними різними комунікативними ситуаціями — загальні збори організації, корпоративна вечірка, зустріч зарубіжних партнерів тощо. Завдання: проаналізувати, які комунікативні бар´єри можуть виникнути за цих обставин і як їх долати?

Творче завдання (робота в парах). Підготувати та здійснити презентацію уявної організації,

Домашнє завдання. Підготувати текст презентації себе під час прийому на роботу.

Рефлексія заняття.

Заняття 3.

Тема: «Розвиток емпатії, вміння слухати, розуміти невербальні засоби комунікації як важлива умова профілактики та подолання комунікативних бар´єрів в організації».

Обговорення домашнього завдання.

Криголами і психогімнастичні вправи.

Вправа 1. Учасники створюють коло. Тренер просить пересісти всіх тих, у кого є сестри, хто вміє водити машину, хто любить класичну музику, хто займається командними видами спорту тощо. Потім тренер просить скласти невеличке оповідання про групу, користуючись цією інформацією.

Вправи 2-4 (робота в парах). Попарне обговорення зі зміною партнерів «Яким ти був у п´ятирічному віці?», «Яким ти будеш через п´ять років?», «Яким би ти був, якщо б народився дитиною іншої статі?».

Вправа 5. Учасники створюють коло. Кожний каже наступному: «Я такий, як ти, тому що...... Проговорюється по колу тричі. Потім вони кажуть: «Я не такий, як ти, тому що.....».

Вправа 6. Учасники діляться на команди. Кожній з них надається доручення розподілити між гравцями фразу з відомого твору (вірша чи пісні). Потім кожна команда повинна вигукнути одночасно свої слова, інші команди здогадуються, що саме мала на увазі команда-гравець .

Вправа 7. Учасники стають у коло. Кожний каже про себе свій настрій, вподобання фразою з відомого поетичного чи пісенного твору. Наприклад: «Біліє парус одинокий...».

Вправа 8. Учасники діляться па групи по 5~6 осіб. Завдання: першому гравцю «розповісти» про якусь подію в житті невербальними засобами. Записати па папірці. Наступний «розповідає» цю саму історію своєму сусідові, теж записує те, що побачив. І так далі. На 5-му чи 6-му гравці вправа припиняється. Всі почергово зачитують зміст побаченого.

Міні-лекція. «Сутність емпатії та її роль в організації спілкування в організації».

Групова дискусія: «Що таке «чути серцем» і як цьому навчитися?».

Мозковий штурм (в парах): «Які ознаки свідчать про те, що ми уважно слухаємо іншу людину?»

Творче завдання (в малих групах): «Які невербальні засоби спілкування допомагають нам у спілкуванні?»

Домашнє завдання. Підготувати та провести інтерв´ю з кимось із колег як з видатною людиною. Наприклад «Мій колега — видатний менеджер (економіст, бухгалтер тощо)».

Рефлексія заняття.

Заняття 4.

Тема: «Підвищення рівня толерантності, зниження агресії та управління емоціями як чинник попередження та подолання комунікативних бар´єрів в організації».

Обговорення домашнього завдання.

Криголами і психогімнастичні вправи.

Вправа 1. Учасники розділяються па дві команди. Посеред кімнати проводиться лінія. Представники команд по черзі по одному підходять до лінії, уважно дивляться один одному у вічі, проголошують «Ха-гу!», повертаються один до одного спиною і йдуть на місця. Сміятися можна всім, крім безпосередніх учасників парних діалогів. Якщо хтось засміявся, його забирає інша команда. Виграє та команда, в котрій найбільша кількість «завойованих» учасників [39].

Вправа 2. Учасники групи розподіляються па команди по четверо (загалом п´ять команд)- Представники кожної групи витягують картки з написаними на них назвами емоційних станів - «гнів», «розгубленість», «радість», «роздратування», «печаль». Завдання: користуючись невербальними засобами, показати емоцію, а інші команди повинні вгадати її .

Вправа 3- За методом незакінчених речень учасники продовжують вислови:

Мені сумно від того, що..............

Мене дратує те, що........................

Мені заважає.............................

Я б хотів змінити .......................

Я стомився від того, що................

Потім учасникам пропонується порвати ці папірці та покласти в корзину для сміття.

Вправа 4- Викопується за допомогою фотографії гірського пейзажу (в нашому випадку однієї з ілюстрацій з книги «Пейзажі Колорадо»). Всі учасники сідають в коло. Тренер показує фотографію.

Інструкція. «Прошу вас подивитися уважно па цей пейзаж. Тут тихо, спокійно, піхто і ніщо вас пе турбує. Дихайте спокійно та повільно. Ви відчуваєте подих свіжого гірського повітря, чуєте монотонний гуркіт води в річці, іноді розпізнається спів птаха, віддалений брязкіт дзвоників отари, що пасеться на схилах. І ви бачите старця в білому одязі, мудрого та дуже доброго й уважного до вас. Ви підходите до нього. Він дивиться на вас. Ви питаєте: «Навіщо я прийшов у цей світ?» Той відповідає. Послухайте його.

Учасники розповідають, що вони відчували під час виконання вправи — чи почули вони відповідь, чи була вона несподіваною для них, які ускладнення були під час виконання вправи.

Міні-лекція. «Сутність комунікативної толерантності та її роль у спілкуванні в організації».

Групова дискусія. «Які шляхи підвищення толерантності кожного з нас (в організації, в сім´ї), а також в суспільстві загалом?»

Міні-лекція. «Агресія як причина виникнення комунікативних бар´єрів в організації».

Мозковий штурм. «Як можна уникнути агресії в організації?»

Робота в парах. Формула «Я-повідомлення» («Моя емоційна власність») та її роль в управлінні емоціями.

Домашнє завдання. Написати по три риси, які об´єднують нас з іншими членами організації (колегами, керівниками, клієнтами тощо).

Технічне завдання. Принести пластилін, довільний допоміжний матеріал (канцтовари, рослинні компоненти, насіння, елементи декору) для створення талісмана групи.

Рефлексія заняття.

Заняття 5.

Тема: «Роль стереотипів у виникненні та подоланні комунікативних бар´єрів».

Обговорення домашнього завдання.

Криголами і психогімнастичні вправи.

Вправа 1. Учасники витягують картки з назвами поширених стереотипів — вікового, майнового, релігійного, расового, етнічного. Наводять по три приклади кожного. По черзі зачитують.

Вправа 2. Роздаються картки з малюнками міфічних створінь (злого та доброго на вигляд). Завдання — описати характер та історію цих міфічних героїв, країну, де вони живуть.

Вправа 3- Учасники по черзі виконують стереотипну роль — «злого начальника», «працівника-підлабузника», «працівника-трудоголіка», «працівника-ледаря», «недоступного бухгалтера», «незадоволеного клієнта» тощо: Решта слухачів

відгадують, хто перед ними. Аналізуються позитивна та негативна роль таких стереотипів в життєдіяльності організації.

Міні-лекція. «Стереотипізація як чинник виникнення комунікативних бар´єрів в організації».

Мозковий штурм. «З якими стереотипами ми можемо зіткнутися в організації?»

Робота в групах. «Шляхи подолання найбільш типових стереотипів в організації (стереотипів влади, професійних, вікових, статевих тощо)».

Домашнє завдання. Описати Приклади особистого зіткнення зі стереотипами в організації та проаналізувати, як це позначилось па спілкуванні з людьми і появі комунікативних бар´єрів.

Технічне завдання. Принести ножиці, скотч, папір, елементи декору для створення костюму.

Рефлексія заняття.

Заняття 6.

Тема: «Розвиток комунікативної креативності та зміцнення групової єдності як умова профілактики і подолання комунікативних бар´єрів».

Обговорення домашнього завдання.

Криголами і психогімнастичні вправи.

Вправа 1. Написати, яке було б життя (позитивні та негативні аргументи) в організаціях, де все — жовтого кольору; всі люди — на одне обличчя; де живуть некреативники.

Вправа 2. Написати якомога більше фраз, слова яких починаються з букв МГДК, АРНО.

Вправа 3. На картках пишуться імена учасників групи. Кожний учасник вибирає картку з іменем того, про кого він повинен написати щось хороше — вірш чи невеликий нарис. Потім тренер по черзі зачитує творчі доробки, не називаючи автора.

Вправа 4. «Костюм» (робота в малих групах). Пошити костюм і представити його на імпровізованому подіумі (допоміжний матеріал - газети, листівки, ножиці, скотч).

Робота в малих групах. Розподілитися па групи по 5-6 учасників. Написати в групах позитивні якості, притаманні кожному з учасників групи. Написати негативні якості, те, чого кожний хоче позбутися. Представники груп по черзі зачитують написане за зразком: «Ми — креативні, професійні, оптимістичні і т.д.».

Мозковий штурм. Навчитися знаходити позитивні та негативні сторони різних ситуацій, які виникають у процесі ділового спілкування в організації. Учасники розділяються на групи по 5~6 чоловік. Завдання: написати аргументи «за» і «проти» при аналізі таких ситуацій: «поганий настрій керівника»; «спізнення працівника на роботу»; «попередження за несвоєчасне виконання завдання»; «тимчасове відключення електронної мережі» тощо.

Творче завдання (робота в малих групах). Створення талісмана-оберега групи, написання гімну групи. Малювання символіки групи.

Творче завдання. «Організація для нас». Із принесеного матеріалу (газети, ножиці, скотч) створюється великий дах уявної організації. Кожний заходить туди і голосно промовляє, що він туди бере. Наприклад: «Я беру з собою в пашу організацію повагу, професіоналізм, довіру, активність, творчість, енергію» тощо.

Рефлексія заняття.

Основні результати тренінгу. Усвідомлення менеджерами та персоналом важливості профілактики і подолання комунікативних бар´єрів в організаціях як передумови ефективного спілкування. Розвиток у менеджерів та персоналу організації умінь слухати партнера, розуміти невербальні засоби спілкування, управляти емоціями, долати стереотипи. Підвищення загального рівня толерантності, зниження агресії, сприяння груповій єдності та підвищення комунікативної креативності кожного з учасників.

Введення організаційними психологами такого тренінгу до арсеналу своїх тренінгових програм та впровадження його в роботу з управлінським і виконавським персоналом допоможе оптимізувати комунікативний процес в організації та поза її межами.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування