Безкоштовна бібліотека підручників



Історія вчень про державу і право

Тема 4. “Теорія хвиль” як парадигма дослідження процесу демократичних змін


Дослідженням проблем становлення і розвитку політичних режимів займалися і займаються багато вчених. Але в більш менш завершеному вигляді теорія політичних режимів складається лише в 50-ті роки XX століття. Разом з цим багато питань цієї теорії лишається досі в стадії розробки. Це стосується питання трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні.



|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право