Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про державу і право

Тема 1. Історія становлення та розвитку ідей демократії: класичні, модерні та постмодерні теорії


Демократія як влада народу є однією з найдавніших форм вирішення державних питань. Вона пройшла цілий ряд етапів свого розвитку. Відповідно, і осмислення та теоретичне обґрунтування цього феномену має довгу історію. До визначення концепту “демократія”, її форм, різновидів, характеристик та можливостей практичної реалізації доклали зусиль багато дослідників. Їхні висновки та перестороги часто виявляються актуальними для сучасних процесів демократизації. А тому вивчення основ демократії доцільно розпочати саме з питання про історію становлення ідей демократії.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право