Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

3.1. Поняття про модель психологічної служби


Оскільки організаційною формою практичної психології є психологічна служба, то звернемося до можливих моделей її діяльності в контексті реалізації завдань з управління.

Аналіз соціальної та психологічної практики показує, що психологи працюють в різних соціальних сферах, взаємодіють з різними об´єктами психологічної допомоги, надають підтримку ігри вирішенні широкого спектра професійних та осо-бистісиих проблем своїх клієнтів.

Це обумовлює об´єктивну необхідність впровадження різних моделей психологічної служби, які визначають зміст, спрямованість та особливості її діяльності. При цьому модель психологічної служби слід розуміти як систему теорстико-мс-тодичних, організаційних та етичних принципів, технологій, методів і форм надання психологічної допомоги, яка визначає специфіку діяльності практичних психологів у конкретній соціальній сфері.

Різноманітні моделі психологічної служби можуть бути класифіковані за різними критеріями. Важливе місце серед них займають об´єктно-цільові критерії, до яких належать:

• категорія об´єктів психологічної допомоги;

• пріоритетність надання психологічної допомоги;

• безпосередність (опоссрсдкованість) психологічної допомоги.

Отже, моделі психологічної служби, виділені на основі змістовно-цільових критеріїв, можна назвати об´єктно-цільовими, тобто такими, що обумовлюються особливостями об´єктів падання психологічної допомоги та її цілями. Проаналізуємо основні види таких моделей.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування