Безкоштовна бібліотека підручниківПсихологія

Змагання


Змагання - це взаємодія особистостей, колективів або груп, у процесі якого виникає та реалізується прагнення сторін перевищити результати інших. Поняття змагання має соціальинй характер, тобто його зміст пов´язаний з потребами суспільства.

Завдяки змаганню може підвищитися якість навчання, спортивні результати, кількість та якість продукції, що, випускається. Це обумовлено здатністю процесу змагання, формувати у людей стан емоційної насиченості, впливати на сферу їх діяльності, бо феномен змагання - протиборство, прагнення кожної зі сторін вийти вперед, зайняти більш високе місце.

В одному з цехів на підприємствах американського сталевого магната Чарльза Швеба виникла проблема. Робітники не виконували виробничих норм. Різноманітні способи впливу від прохань до погроз звільнення не діяли. Вихід зі складної ситуації знайшов особисто Ч. Швеб. У кінці дня він довідався від працівників денної зміни, яку кількість плавок вони зробили, і крейдою вивів цю цифру («6») на підлозі. Наступна вечірня зміна звісно поцікавилася, що це за цифра. Вже покидаючи робочі місця, вони стерли її, змінивши на «7», саме таку кількість плавок їм вдалося зробити. Виходило, що вечірня зміна вважає себе кращою за денну. Такого висновку дійшли працівники наступної зміни. Після закінчення їх зміни на підлозі залишилася велика хвалькувата цифра «10». Продуктивність роботи цеху почала швидко зростати, і незабаром він став найкращим на всьому підприємстві. Ч. Швеб стверджував: «Щоб домогтися виконання складної роботи, потрібно пробудити дух суперництва. Я маю на увазі суперництво не з корисливими цілями - отримати більше грошей, а змагання, яке пов´язане з бажанням довести власну неперевершеність».

У колишньому Радянському Союзі організація змагань на виробництві також була широко розповсюдженим явищем. Змагання вважали доцільним використовувати як засіб підвищення продуктивності праці. На жаль, підхід до організації змагань був виключно формальним. Процес протікання змагань не зачіпав сферу людських переживань і, відповідно, його результати були не високі.

Змагання - це одна з форм взаємозв´язку людей, у процесі якої виявляються міжособистісні стосунки та характер спілкування, що склалися у колективі. Якщо між членами колективу встановилися теплі, дружні стосунки, то загальна емоційна атмосфера не зміниться у процесі змагання. Правильно організоване змагання може лише виявити і закріпити їх. Але якщо у групі склалися неприязнені стосунки, то змагання, прагнення кожного перевершити інших може призвести до їх погіршення. Отже, у процесі змагання характер спілкування суттєво не змінюється, а лише набирає нових відтінків.

У колективному спілкуванні майже завжди існує елемент змагання і своєрідного збудження, що викликає емоції людей і що збільшує продуктивність людської праці. Змагання вимагає концентрації та напруження емоційних, розумових, фізичних сил людини. Напруга, особливо емоційна, збільшується, якщо на боротьбу відведено небагато часу або якщо виникає розрив між результатами сторін, що змагаються.

Якщо у боротьбі приймають участь два або більше колективів, груп чи команд, особливо важливим стає взаєморозуміння та спрацьованість їх окремих членів. Прихильники футболу добре знайомі з таким феноменом: збірна команда країни на змаганнях виступає нижче своїх можливостей, не справджуючи сподівань своїх уболівальників. У збірний команді грають найкращі вітчизняні футболісти, які зібрані з усієї країни, але за той недовгий термін, що вони тренуються разом, в них не встигають сформуватися почуття спаяності та взаєморозуміння. Без цього не можливе виникнення у команді єдиного прагнення, єдиного пориву, єдиної емоції, саме тих компонентів, що ведуть команду до перемоги. Розлад, відсутність домовленості у діях, взаємні непорозуміння та різнотипні емоції не допомагають у досягненні успіху.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування