Безкоштовна бібліотека підручниківПсихологія

Запобігання конфліктам та їх подолання


Запобігання конфліктам досягається здійсненням керівництвом організації спеціальних заходів стосовно її підрозділів (своєчасне інформування, видання спеціальних розпоряджень тощо), а також реалізації керівником кожного підрозділу власних заходів (сумісне обговорення та аналіз у групі актуальних проблем організації; врахування потреб та можливостей кожного працівника; введення спеціальної системи заохочень тощо).

Подолання конфліктів передбачає:

• виявлення та усвідомлення латентних (прихованих) конфліктів;

• обхід відкритих (реальних) конфліктів;

• фактичне розв´язання відкритих конфліктів.

На рисунку 22 наведені головні напрями та форми подолання конфліктів.

Обхід відкритих конфліктів доцільний тоді, коли успішне розв´язання конфлікту є неможливим. Він сприяє виходу сторін конфлікту зі стану напруження, їх відмові від конфронтації. Обхід конфлікту може здійснюватися за допомогою таких заходів:

• ізоляції,

• обмеження можливостей,

• введення штрафних санкцій,

• зміни спрямування енергії,

• витискування, необхідності «співіснування».

Розв´язання відкритого конфлікту може досягатися в результаті:

а) силового розв´язання конфлікту (боротьба сторін, примус з боку третьої сили);

б) розв´язання конфлікту за допомогою «вироку» (жеребкування, голосування, арбітражне рішення);

в) коопераційного рішення (посередництво, досягнення компромісу в результаті ведення переговорів, спільне розв´язання сторонами проблеми на основі співробітництва).

Алгоритм, який застосовується при використанні різних коопераційних форм розв´язання конфлікту, а особливо, за спільного розв´язання сторонами проблеми на основі співробітництва (колаборації), полягає у з´ясуванні трьох важливих моментів:

• потреб (інтересів) учасників конфлікту;

• вимог учасників конфлікту, які відображають їхні інтереси;

• конкретних позицій (рішень, пропозицій) щодо задоволення вимог і відповідних їм інтересів.

У таблиці 14 наведені основні моделі розвитку конфліктів.

Основні моделі розвитку конфліктів

Таблиця 14
Параметри суперечливих ситуацій "Ділова суперечка" "Формалізація відносин" "Психологічнии антагонізм"
Обсяг неузгодженості Розбіжності з окремого питання Розбіжності з ряду питань Зона неузгодженості невизначена, з суб´єктивною тенденцією до розширення
Ставлення до можливості змінити ситуацію, дійти згоди Впевненість у можливості порозумітися Відсутність впевненості у можливості порозумітися Відсутність бажання шукати згоди
Сприйняття партнера Психологічно доброзичливе Психологічно дистантне Психологічно неприязне
Обсяг спілкування Великий Обмежений Мінімальний
Наявність особистого, неофіційного компонента у спілкуванні Позитивне Негативне Нульове
Характер впливу на опонента Аргументація, спроби переконати Вплив у межах формально приписаних відносин "Психологічна війна"
Тип взаємодії Співпраця Формальна взаємодія Фактична відмова від взаємодії
Ймовірний результат ситуації Велика ймовірність конструктивного результату Можливий перехід в інші варіанти, результат не визначений Велика ймовірність деструктивного результату

 

Для успішного співробітництва його учасники повинні дотримуватися спеціальних принципів, які відображають: значущість співробітництва; важливість уміння уважно слухати один одного; необхідність адекватного аналізу інтересів, які реалізуються в конфлікті; доцільність демократичної стратегії взаємодії; чіткість усвідомлення конкретної мети переговорів.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування