Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

Частина 1. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ (ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ)


Висвітлення основних технологій діяльності психолога в організації доцільно, як вважають автори, розпочати з загального аналізу феномена організації та її функцій, ролі менеджерів і персоналу в діяльності організації. Також суттєвим є розкриття предмета та основних завдань організаційної психології як нового пап ряжку психологічної науки і практики в Україні, особливостей практичної організаційної психології порівняно з академічною, її значення в психологічному забезпеченні ефективної діяльності організації. Окрім того, важливим є з´ясування значущості психологічної допомоги в організації з мстою вирішення психолого-уп-равліпських проблем, основних моделей психологічної служби для надання такої допомоги, а також ознайомлення з видами діяльності організаційного психолога. Суттєвим є аналіз особливостей використання технологічного підходу у роботі організаційного психолога, зокрема таких провідних його складових, як соціально психологічні треиіпіті, ділові ігри, психолого-оргапізаційпе консультування. Отже, зазначені питання висвітлено у першій частині навчального посібника.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування