Безкоштовна бібліотека підручниківРелігієзнавство

ТЕМА 3: ГЕНЕЗИС РЕЛІГІЇ, ЇЇ РАННІХ ФОРМ


Хоча велика кількість релігій наполягає на тому, що їм відкрита вічність, можна спостерігати цілу низку ознак їх історичної мінливості (виникнення нових релігій, їх різних напрямів, зміни в віруваннях, догматах та обрядах та ін.). Ці ознаки дозволяють розглядати релігію як історичне явище, а тому породжують питання про її походження. У вирішенні цього питання конкурують між собою два провідні підходи: умоглядно-теоретичний (що в основу своїх доведень кладе міркування логічного плану) та фактографічний (що спирається на численний емпіричний матеріал). Обидва підходи дозволяють виявити важливі аспекти зв’язку релігії з історичним процесом та ставлять питання про можливу історичну послідовність у розвитку форм релігії.|
:
Релігієзнавство: конспект лекцій
Релігієзнавство
Релігієзнавство
Релігієзнавство