Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія

Тема 1. Діалектика загальноцивілізаційного, національно-державного й регіонального розвитку


На початку 3-го тисячоліття все світове співтовариство переживає великі зміни в міжнародній політиці, в структурі й змісті міждержавних відносин. І справа не стільки в сутності конкретних змін, скільки в логіці загальнолюдської еволюції, що позначила нову якість і новий етап в історії нашої планети — етап трансформації міжнародного порядку.

Усе це актуалізує потребу теоретично осмислити суперечності цивілізаційного розвитку, сутність міжнародних відносин і зміст міжнародної політики, створити наукову основу свідомого регулювання їх і розвитку в інтересах людства.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття