Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія

Установлення демократії


Основним змістом попереднього періоду було розширення індивідуальних прав і свобод при збереженні в політичній системі авторитарних структур і авторитарного режиму функціонування. На другому етапі відбуваються модернізація політичної системи, формування демократичних політичних інститутів і структур, які взаємодіють на основі демократичних процедур, вирішування гуманітарних проблем, входження в міжнародні політичні організації та ін.

Одним із основних процесів встановлення демократії є формування конкурентної партійної системи. Вона починається з перших вільних виборів, у ході яких партії стають основними діючими особами політичного процесу. Унаслідок виборів із десятка партій, які виникли в період лібералізації, виділяються кілька, які мають реальну вагу. Якраз вони й утворюють партійну систему, їхня кількість і характер взаємовідносин між ними визначають форму партійної системи, а також ступінь її конфліктності. При цьому важливим інструментом впливу на форму партійної системи є виборчий закон.

Унаслідок виборів або певних спеціальних пактів до влади приходить політична опозиція, яка перебирає на себе ініціативу у здійснюванні переходу до демократії. Тоді настає вирішальна стадія приймання рішень. Демократична опозиція, що прийшла до влади шляхом вільних і конкурентних виборів, приступає до здійснювання важливих перетворень у політичній та економічній сферах: до розбудови демократичної політичної системи в усіх її компонентах (структур державної влади, багатопартійної системи, правових норм, політичної свідомості й культури), проведення приватизації і створення ринкових відносин в економіці, до розвитку громадянського суспільства тощо.

Важливим елементом цієї стадії є закріплення демократії через прийняття нових конституцій, які легітимують демократичні перетворення, роблять їх усвідомленішими і послідовнішими. Завдяки прийняттю демократичних конституцій встановлюється нова політична система, здійснюється вибір ефективної форми державного правління, забезпечується збалансованість владних повноважень законодавчої і виконавчої влади і незалежного суду, створюються демократичні інститути і процедури, гарантуються права і свободи людини і громадянина, вирішуються питання державно-територіального устрою, міжетнічних відносин та інше.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття