Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія

Тема 7. Політика і право


Життя сучасного суспільства неможливо уявити без правового регулювання його складних і багатогранних соціальних відносин. З виникненням і розвитком держави право стало важливим атрибутом суспільного розвитку. Як сукупність правових норм, що обов´язкові до виконання всіма громадянами держави, право стало одним із головних засобів організованості і порядку в суспільстві. Аналіз взаємозв´язку політики і права дає змогу з´ясувати роль і функції правових норм у формуванні суспільних відносин.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття