Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія

Тема 1. Політика і влада


Категорія "політична влада" є базовою, центральною категорією політології. Усі процеси суспільного життя пов´язані з владою, спрямовуються на здобуття і використання влади. Аналіз змісту, структури та умов реалізації влади дає змогу розкрити глибинні чинники політичного життя суспільства.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття