Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія

Сутність ліберально-демократичних ідей та особливості соціалістичної думки


Великий внесок у розвиток суспільно-політичних ідей в Україні зробили представники демократичної інтелігенції в другій половині 19 — на початку 20 ст. На українських землях швидкими темпами розвивалися буржуазні відносини, зростали продуктивні сили. Посилювався й культурно-просвітницький рух. Виросли могутні постаті глашатаїв політичної думки, представників передових кіл демократичного руху. Найяскравішими серед них були О. Потебня, С Подолинський, О. Терлецький, М. Драгоманов, І. Франко, Леся Українка та ін. Знайомі між собою, вони не завжди досягали згоди, пропонували різні підходи до взятої на себе справи. Але всі рішуче відстоювали демократичні погляди, боролися за соціальну й національну незалежність українського народу, діяли й творили для нього. При цьому слід наголосити, що значна більшість їх стояла на позиціях соціалізму (звісно, йшлося не про той "соціалізм", який пропагували марксисти-ленінці). їхня багатюща й багатогранна спадщина викликає подив і захоплення титанічною працездатністю й енциклопедичною гамою знань.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття