Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія (теорія та історія політичної науки)

1. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини і сучасність


Основними різновидами політичної ідеології, яка виражає інтереси буржуазії на різних етапах історичного розвитку, є лібералізм і консерватизм.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття