Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія (теорія та історія політичної науки)

Глава 12. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ


Розглянуті вище поняття «форма державного правління» і «форма державного устрою» дають уявлення в основному про організаційну структуру держави, зовнішній вияв державності. Реальна ж роль тих чи інших інститутів державної влади, дійсний стан демократії, способи владарювання у тій чи іншій країні знаходять свій вияв у понятті «політичний режим». За одних і тих самих форм правління політичні режими можуть бути істотно відмінними. Оскільки у здійсненні державної влади важливу роль відіграють політичні партії і різноманітні групи інтересів, то політичний режим розглядається після вивчення цих інститутів політичної системи суспільства як її функціональний аспект.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття