Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія (теорія та історія політичної науки)

Глава 11. ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ


Багатоманітні групи людей, об´єднані спільними рисами соціально-економічного становища, видами професійної і громадської діяльності, захопленнями тощо, для задоволення своїх інтересів створюють не лише політичні партії, а й різні громадські організації, які також прагнуть до представництва цих інтересів у політичній сфері суспільства, на державному рівні. Громадські об´єднання є інститутами громадянського суспільства, тією ланкою, що пов´язує його з державою. Політика для них також виступає одним із засобів досягнення поставлених цілей та основних об´єктів впливу. В політології такі громадські об´єднання визначаються як групи інтересів.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття