Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія (теорія та історія політичної науки)

Глава 4. ПРИРОДА ПОЛІТИКИ


Викладення змісту політології як навчальної дисципліни полягає у поступовому й послідовному розкритті змісту її основних понять і категорій. Базовою і вихідною при цьому є категорія «політика». Вона імпліцитно містить решту найважливіших понять політології. Водночас це одне із найменш визначених понять науки, що зумовлено як його багатозначністю, так і наявністю різноманітних дослідницьких підходів.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття