Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

Розділ 17. ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ


Ключові поняття і терміни:

класичний капіталізм, державний соціалізм, міжнародна конкуренція, глобалізація, національна економічна безпека, дерегу-лювання, французька система планування, шведська модель соціального регулювання.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: механізми державного регулювання економіки в країнах світу з різним рівнем розвитку ринку, особливості та тенденції регулювання ринку в різних країнах.

вміти: застосовувати позитивний зарубіжний досвід для регулювання вітчизняного ринку.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія