Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

Розділ 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ІНФЛЯЦІЇ


Ключові поняття і терміни:

ціна, тариф, фіксовані ціни, регульовані ціни, вільні ціни, граничний рівень цін, граничний рівень рентабельності, державне регулювання цін, цінова політика, цінова стратегія, життєвий цикл товару, інфляція, гіперінфляція, антиінфляційна політика, інфляція попиту, інфляція пропозиції.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: чинники впливу на рівень цін, взаємозв´язок цін з основними макроекономічними показниками, види цін та їхню характеристику, зміст цінової стратегії та політики, форми і засоби державного регулювання цін, особливості державного регулювання цін в агропромисловому секторі економіки, засоби державного регулювання інфляції.

вміти: оцінити цінову політику держави, визначити рівень залежності основних макроекономічних показників від зміни цін на товари і послуги, провести оцінку рівня інфляції в країні, розробити програму заходів щодо її зменшення.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія