Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Ключові поняття і терміни:

науково-технічна політика, науково-технічний потенціал, інноваційна політика, інноваційна діяльність, пріоритетні напрями науково-технічного розвитку, науково-технічні програми, технополіси, технопарки, венчурні підприємства, бізнес-інкубатори.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть науково-технічної та інноваційної політики, вплив науково-технічного розвитку на макроекономічні показники, державну політику в сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, критерії формування пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності, джерела фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності.

вміти: дати оцінку сучасному стану науково-технічної політики держави, визначати засоби державного впливу на науково-технічний та інноваційний розвиток.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія