Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

5.3. Показники ефективності національного виробництва


Ефективність національного виробництва - це якісна характеристика виробництва, яка відображає рівень розвитку продуктивних сил і ступінь забезпечення потреб суспільства. В економічній науці розрізняють ресурсну та цільову ефективність. Ресурсна ефективність характеризує відношення результату виробництва до витрат або показує рівень використання ресурсів:

f15 

де Е - результат виробництва; Р - ресурси, які використовуються в процесі виробництва.

Величина цільової ефективності свідчить про ступінь досягнення кінцевої мети національного виробництва та обчислюється за формулою:

f16  

де Н - чисельність населення.

Ефективність національного виробництва визначається за системою показників, які охоплюють усі рівні управління та використані у виробничому процесі ресурси. Ці показники об´єднані в декілька блоків: узагальнюючі; показники ефективності використання праці; показники ефективності використання основних фондів, оборотних фондів, капітальних вкладень; ефективності використання матеріальних ресурсів; ефективності використання нової техніки; ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

До узагальнюючих показників ефективності національного виробництва на макро- та регіональному рівні належать: зростання виробленого національного доходу на душу населення; виробництво національного доходу на душу населення; відносна економія в сфері матеріального виробництва основних виробничих фондів, матеріальних ресурсів, фонду оплати праці; відношення додаткового продукту до фонду оплати праці в матеріальному виробництві; рівень рентабельності щодо додаткового продукту або прибутку, до середньорічної вартості основних і обігових виробничих фондів; зниження витрат виробництва та обігу на 1 грн.. валового національного продукту.

Для розрахунку показників ефективності національного виробництва використовують порівняльний та індексний методи. Ці показники визначаються за певною методикою (табл. 22).

 Таблиця 22. Методика визначення показників ефективності національного виробництва

t22-1

t22-2

t22-3|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія