Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

Розділ 3. ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ


Ключові поняття і терміни:

програмування, види програм, комплексні цільові програми, елементи програм, джерела фінансування програм, організація розробки цільових комплексних програм, ефективність програм.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть державного програмування в системі регулювання економіки; класифікацію програм за ознаками; процедуру розробки цільових комплексних програм, їх відмінність від інших державних програм; критерії та показники ефективності програм; джерела фінансування програм.

вміти: оцінити ефективність та визначити доцільність прийнятих державних програм; визначати сферу застосування програмування як форми державного впливу на економіку.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія