Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Ключові поняття і терміни:

державне регулювання економіки, ринковий механізм, класична теорія регулювання, кейнсіанство, монетаризм, тотальне регулювання економіки, змішана система регулювання, моделі регулювання економіки, цілі регулювання, функції регулювання, економічний дирижизм, економічний лібералізм, економічна політика, принципи регулювання, методи регулювання, правові методи, адміністративні методи, економічні методи, специфічні методи, органи державного регулювання економіки, ліцензування, квотування, державне замовлення, державне підприємництво, норми, стандарти; прямі, опосередковані методи.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: теорії регулювання економіки, роль держави в економіці, форми впливу держави на економіку, характеристику методів регулювання економіки, систему органів управління та регулювання економіки.

вміти: дати оцінку сучасному стану національної економіки, провести аналіз вітчизняного ринку та існуючих механізмів його регулювання.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія