Безкоштовна бібліотека підручниківЕтика та естетика

ТЕМА 3: ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ


Будь-яка наука включає в свій зміст так званий категоріальний каркас – сукупність найбільш важливих та загальних понять, які окреслюють якісні особливості предмету її пізнання. Етика також базується на цілій низці таких понять, що називаються категоріями етики. Саме в них в концентрованій формі фіксується та виражається той зміст морально-етичних явищ та процесів, який не можна обминути в наших намаганнях зрозуміти цих аспектів нашого життя. Категорії етики дають можливість прояснити історичний характер моральних уявлень, окреслити їх оціночно-орієнтувальну роль в людських взаєминах, виділити та окреслити найбільш важливі складові моральної свідомості та моральної діяльності.

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу.

  1. Поняття категорії етики та їх історичний характер.
  2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні.
  3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали)
  4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість).


|
:
Етика та естетика
Етика соціальної роботи
Эстетика
Етика ділового спілкування
Дипломатичний протокол та етикет
Етика
Етикет і сучасна культура спілкування