Безкоштовна бібліотека підручниківЕтика та естетика

Тема 2: ІСТОРІЯ ЕТИКИ: ОСНОВНІ ТЛУМАЧЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЕТИЧНОГО


Вироблення та функціонування моральних норм як таких, що регулюють людські взаємини на засадах, принципово відмінних від вроджених чи набутих інстинктів життя, сягають глибин історії. Проте більш-менш усвідомлене їх сприйняття фіксується в міфологіях та епосах різних народів. З появою філософії починається таке осмислення морально-етичних явищ, яке прагне до їх осмислення на основі розуміння та пояснення. Тому історія етичних вчень та поглядів виробила протягом тривалої історії свого існування досить численні та різноманітні підходи та тлумачення етичного. Хоча вони в переважній кількості належать минулому, їх засвоєння та розуміння необхідне тому, що ті аспекти людських взаємин, які в них зафіксовані, не зникли, а продовжують тою чи іншою мірою біти присутніми в наш час.

 План (логіка) викладу матеріалу:

  1. Особливості розуміння етики та моралі в традиційних суспільствах. Філософські концепції етики.
  2. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Модерні концепції етики.
  3. Розуміння етики в некласичній культурі. Етика в контексті ідей постмодернізму.


|
:
Етика та естетика
Етика соціальної роботи
Эстетика
Етика ділового спілкування
Дипломатичний протокол та етикет
Етика
Етикет і сучасна культура спілкування