Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна профілактика

Лекція 11. Духовні цінності в системі профілактики негативних явищ у суспільстві


 Теоретичні основи необхідності духовного розвитку людини як складової профілактики негативних явищ в суспільстві.
 Самовиховання в системі розвитку людини.
 Від самопізнання до духовного розвитку особистості.
 Духовний розвиток: заходи підтримки й активізації.
 Створення умов  для духовного розвитку людини.

 Література
1. Винницький О. Церква і духовне буття / Духовні скарби українського народу в житті молоді. – Тернопіль: МП “Чумацький шлях”, 1994. – С.62-64.
2. Дудар Н. Релігійність молоді // Людина і світ. – 1999. – №9. – С.42-44.
3. Кочан Н. Відокремлення школи від церкви в координатах відкритого суспільства // Людина і світ. – №9. – с.41.
4.  Помиткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти: Науково-методичний посібник.- К.: ІЗМН, 1996.-164с.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія