Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна профілактика

2. Напрями соціально-профілактичних заходів


Соціально-профілактичні заходи можуть бути направлені:
— на підвищення рівня правосвідомості населення регіону, працівників галузі народного господарства, членів трудового колективу, їх соціальної активності у сфері боротьби з правопорушеннями;
— на попередження певних видів правопорушень окремими соціальними групами;
— на становлення нового соціально-правового мислення, що дозволяє грамотно вирішувати завдання комплексного планування профілактики правопорушень.
   Для забезпечення скоординованої профілактичної діяльності різних органів, організацій і установ, узгодження різних форм профілактики. В планах слід передбачати загальні організаційні заходи, до числа яких можуть відноситися:
- створення ради профілактики;
- розробка Положення про раду профілактики правопорушень.
   Разом з тим в даний час між теорією профілактики і практикою профілактичної діяльності відчувається помітний розрив, що перш за все негативно впливає на ефективність і результативність соціальної роботи. Тому сьогодні виникла гостра необхідність розробляти, систематизувати методи і напрями профілактичної роботи, оцінювати і аналізувати інформацію з цієї проблеми в різних галузях знань.
   Профілактична робота проводиться на трьох рівнях:
   1). в межах держави, тобто стосовно всіх громадян;
   2). в колективах і групах;
   3). індивідуально з певною особою.
   Як видно, загальна профілактика відповідає І та 2 рівню, а індивідуальна співпадає з третім рівнем.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія