Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

7.3. Структура, етапи, завдання, зміст діагностики мікросередовища


Діагностику мікросередовища особи можна розділити:
      - на діагностику мікросередовища соціального інституту, в структуру якого включена людина (соціально-педагогічна характеристика мікросоціуму, Карта-характеристика мікрорайону школи, Карта-характеристика життєвого простору сім’ї і т.п.);
      - на діагностику мікросередовища особи (Карта обстеження життєвого простору людини).
      Діагностичний комплекс включає широкий спектр методик соціологічного, педагогічного, психологічного характеру. До виконання завдання можуть притягуватися фахівці: шкільні психологи, працівники соціологічних служб, правоохоронних органів, системи освіти, медицини.
      При проведенні діагностики мікросередовища соціальному педагогу необхідно:
      - вибрати мету, уточнити зміст і методи збору інформації;
      - побудувати практичну діяльність, опираючись на принципи об’єктивності, адекватності, детермінізму;
      - забезпечити етичність, особовий підхід, педагогічне передбачення;
      - здійснювати індивідуально-диференційований підхід до дослідження мікросередовища особи;
      - сформувати завдання і форму інтерпретації результатів і форму графічного (вербального) представлення результатів.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія